Visma Administration 4.9.0

Installation/Uppdatering av Visma Administration

För att installera/uppdatera Visma Administration-modulen på eran server se: Installera/Uppdatera tilläggsmoduler

Denna uppgraderingen kräver minst version 5.1.5 av Mobigo Desktop samt version 2015.21 av Visma Administration.

Tillgänglig: 2016-02-02

Nyheter:
  • Export av tider – Nytt grupperingsalternativ Tidtyp(gruppera ej olika prislistor).