Visma Administration 4.7.0

Installation/Uppdatering av Visma Administration

För att installera/uppdatera Visma Administration-modulen på eran server se: Installera/Uppdatera tilläggsmoduler

Denna uppgraderingen kräver minst version 5.0.0 av Mobigo Desktop samt version 2015.1 av Visma Administration.

Tillgänglig: 2015-07-10

Nyheter:
  • Kontrollera/Uppdatera Visma-Api – Lagt till funktionalitet under inställningar för Visma-kopplingen för att kontrollera ifall Vismas Api är samma version som vi använder oss av. Om inte finns det även möjlighet att direkt uppdatera denna fil utan att uppdatera hela Visma-modulen.
  • Bifoga dokument – Numera kan du välja att bifoga dokument som följer med exporten till fakturan i Visma.
  • Gruppera tid/material rader – Numera kan man välja (under inställningarna för Visma-modulen) att gruppera tid/material rader beroende på kategori, typ mm. och skicka över som gemensam post till Visma.
  • Blankrad mellan tid- och materialrader – Inlagt funktionaltitet för att kunna välja att lägga till en blankrad mellan tid- och materialraderna. Görs under inställningarna för Visma-modulen.
  • Inställning för Rot – Lagt till så man kan välja i faktura/orderhuvudet ifall det ska vara Rot eller ej.