Visma Administration 4.5.0

Installation/Uppdatering av Visma Administration

För att installera/uppdatera Visma Administration-modulen på eran server se: Installera/Uppdatera tilläggsmoduler

Denna uppgraderingen kräver minst version 4.8.0 av Mobigo Desktop samt version 2013.01 av Visma Administration.

Tillgänglig: 2014-04-28

Nyheter:
 • Exportera till befintlig faktura – Numera kan man välja att exportera mot en befintlig faktura i Visma. Detta gör man genom att välja vilket fält på uppdraget som ska ta emot Order/Faktura-nummer från Visma och sedan manuellt fylla i på uppdraget vilken Faktura/Order man vill exportera till.
 • Förbättring av felmeddelande – När man får felmeddelanden från Visma är det numera enklare att läsa dessa samt se vart felet ligger någonstans.
 • Optimering av export – Optimerat export av uppdrag för att det ska gå snabbare.
 • Koppla mot anteckningar på Kund – Numera är det möjligt välja att koppla mot Anteckningar-fältet på kund i Visma.
 • Ansvarigsignatur på projekt – Numera är det möjligt att få med uppdragets ansvarigsignatur när man väljer att Skapa Projekt i SPCS.
 • Ej importera inaktiverade kunder/artiklar – Ifall kunder/artiklar är inaktiverade i Visma finns det nu möjlighet att välja att ej importera dessa till Mobigo. Det görs under kopplingens inställningar där man kan välja att endast importera ifall fältet Kund.Inaktiv innehåller “Nej”.
 • Koppla mot Faktura.Rad.Leveransdatum – Numera är det möjligt att koppla t.ex. en materialrads leveransdatum i Mobigo direkt mot Faktura.Rad.leveransdatum i Visma.
 • Felmeddelande vid för långa fält – Numera får man en fråga ifall man vill korta ner alt. avbryta exporten ifall man försöker exportera ett fält med för långt värde till Visma.
 • Markera ifall man vill skriva ut materialrader – Numera kan man koppla mot Visma-fältet O/F.Rad.Skriv ifall man vill kunna skriva ut raden i Visma. Det krävs att detta fält innehåller antingen Ja eller Nej.
 • Koppla mot fält Er Elektroniska Referens – Numera kan man koppla mot fältet Er Elektroniska Referens ifall man har det fältet tillgängligt i Visma.
 • Artikel.Kontkod – Numera kan man koppla mot Visma-fältet Artikel.Kontkod för att få in dessa koder på artiklarna i Mobigo.
Buggfixar:
 • Antal decimaler – Åtgärdat bugg som gjorde att vid rapportering av tid kunde man få med för många decimaler. Numera kollar vilka antal decimaler Visma använder sig av.
 • Order, leveransdatum – Åtgärdat bugg som gjorde att det inte gick att koppla mot Vismafältet Order.Leveransdatum
 • Fråga vid export av kunder – Åtgärdat bugg i som gjorde att man bara kunde välja Vismas-prislistor i rutan som kommer upp när man väljer att få frågan om det är okej att göra ändringar i Visma. Numera får man enbart upp de prislistor som finns både i Visma och Mobigo.
 • Borttaget fält – Plockat bort fältet Kund.Sortbegrepp från fältkopplingarna då det fältet ej kunde kopplas mot i Visma.