Mobigo Körjournal 2.1.0

Denna uppgraderingen kräver minst version 7.6.0 av Mobigo.

Tillgänglig: 2021-10-12

Nyheter:

Körjournal TelliQ
  • Stöd för Mobigo 7.6.x