Mobigo Körjournal 1.3.1

Denna uppgraderingen kräver minst version 6.6.0 av Mobigo.

Tillgänglig: 2019-03-11

Nyheter:

Körjournal TelliQ
  • Uppdaterat modulen för stöd av TelliQ:s förändrade databasmiljö