Mobigo Körjournal 1.1.0

Denna uppgraderingen kräver minst version 6.3.0 av Mobigo.

Tillgänglig: 2018-03-07

Nyheter:

Körjournal Bas
  • Stöd för Mobigo 6.3.0
Körjournal TelliQ
  • Stöd för Mobigo 6.3.0