Microsoft Exchange-modulen 6.0.0

Tänk på att denna uppdatering kräver att du konfigurerar ditt Exchange för delegate åtkomst. Se instruktionerna här för vidare information.

Tillgänglig: 2017-03-02

Nyheter:
  • Allmänt – Modulen ingår nu i grundpaketet för Mobigo.