Microsoft Exchange-modulen 2.0.0

VIKTIGT ATT TÄNKA PÅ:

  • Eftersom detta är en helt ny version av kopplingen och flera inställningar har förändrats så kommer du behöva göra om inställningarna i den nya kopplingen även om detta är en uppgradering. Därför behöver du även kontakta Erisma för att aktivera denna uppdateringen på din licens.
  • Efter uppdatering kommer de automatiska modulanropen fortfarande peka mot den gamla kopplingen, så du behöver gå in i dessa inställingarna och välja om Exchange-kopplingen för att peka mot den nya kopplingen.
  • Sökvägen till din Exchange-server förs inte över till den nya kopplingen, så du behöver notera denna innan uppdatering, eller ha den tillgänglig.
Denna uppgraderingen kräver minst version 4.10.0 av Mobigo Desktop

För att få hjälp med denna uppgradering, vänligen ta kontakt med konsult hos Erisma.
Vill man göra uppgraderingen själv, vänligen se Uppgraderingsinstruktioner

För instruktioner för inställningar, vänligen se Användarmanual

Tillgänglig: 2014-10-10

Nyheter
  • Live-visning av poster från Exchange i Mobigo – Kalenderposter från Exchange inom angivet tidsintervall visas nu live i Mobigos kalender istället för att synkas över till Mobigos databas.
  • Stöd for Office 365.
  • Stöd för språkpaket.
  • Utökade inställningsmöjligheter.
  • Justerat att felaktiga inloggningsuppgifter för enskilda användare inte hindrar synkronisering för övriga användare.