Mamut-modulen 2.1.0

VIKTIGT ATT TÄNKA PÅ:

  • Denna version av Mamut-modulen kräver Mobigo Desktop 5.0.2, eller senare.
  • Denna uppgraderingen kräver minst version 18 av Mamut One Enterprise.
  • Observera att Mamut-klienten måste vara installerad på samma dator som Mobigo är installerad
Kontakta Erisma för att aktivera denna uppdateringen på din licens.

Här nedan hittar ni versionshistoriken för Mamut-modulen

Tillgänglig: 2015-09-28

Nyheter:
  • Möjlighet att synka fältet projekt till motsvarande fält i Mamut.
  • Möjlighet att kunna exportera flera uppdrag som går in på samma order. Man kan även välja att endast spara Mamuts ordernummer på uppdraget i Mobigo
  • Lagt till “Uppdragsnummer:” före uppdragsnumret på ordern.
  • Exporten stannar inte vid för lång adressrad utan loggar felet och går vidare