Mamut-modulen 2.0.0

VIKTIGT ATT TÄNKA PÅ:

 • Observera att Mamut-klienten måste vara installerad på samma dator som Mobigo är installerad
 • Denna version av Mamut-modulen kräver Mobigo Desktop 4.9.0, eller senare.
 • Denna uppgraderingen kräver minst version 18 av Mamut One Enterprise.
 • Eftersom detta är en helt ny version av kopplingen och flera inställningar har förändrats så kommer du behöva göra om inställningarna i den nya kopplingen även om detta är en uppgradering. Därför behöver du även kontakta Erisma för att aktivera denna uppdateringen på din licens.
Kontakta Erisma för att aktivera denna uppdateringen på din licens.

Här nedan hittar ni versionshistoriken för Mamut-modulen

Tillgänglig: 2014-10-10

Nyheter:
 • Möjlighet att ange en annan Systemdatabas för Mamut i fall denna har ändrats.
 • Alla fasta fältkopplingar finns nu listade så att man får en bättre överblick över vilka fält som kopplas.
 • Möjlighet att välja att exportera både uppdrags- och åtgärdstext till ordertexten i Mamut. 
 • Möjlighet att välja att exportera uppdragets planeratdatum till ordertexten i Mamut.
 • Möjlighet att välja om man vill ha med startdatum för alla exporterade tidposter över till tidraderna i Mamut.
 • Inaktiva kunder/artiklar importeras som arkiverade kunder/artiklar i Mobigo.
 • Kundkategori synkas nu.
 • Vid en uppdragsexport kontrolleras nu om kundspecifika fasta priser är satta för de exporterade artiklarna. Finns dessa så sätts de nu på ordern istället för artikelns normalpris.
 • Materialets leveransdatum exporteras nu.
 • Standard kontaktperson i Mamut blir huvudkontaktperson för kunden  i Mobigo.