Kyl-modul 7.6.2

OBS! Denna uppgraderingen kräver Mobigo 7.6.2 samt Dynamisk Checklistutskrift 7.6.2

Tillgänglig: 2021-06-29

Buggfix
 • Lagt till en inställning för “Kontrollera uppföljande läcksökningar när årsrapport visas” i systeminställningar. Som standard är den urbockad. När denna kryssas i så kommer meddelandet som visas att inkludera en varning om det finns uppföljande läcksökningar på anläggningen som ej gjorts i tid.
 • Lagt till en inställning för “Kontrollera föregående års läcksökningar när årsrapport visas” i systeminställningar. Som standard är den urbockad. När denna kryssas i så kommer meddelandet som visas att även ta hänsyn till läcksökningar gjorda under tidigare år.
 • Lagt till urvalsfrågor med avseende på anläggningar i fliken för årsrapport.
 • Lagt till så att kundnamnet kan visas om “operatör” på årsrapporten.
 • Lagt till alternativ för “Läcksökning” på typ/status i checklistan för “Kyl, Riskbedömning”.
 • Uppdaterat checklistan “Kyl, Riskbedömning”
 • Uppdaterat checklistan “Kyl, Anmälan”
 • Uppdaterat underrubriken för rapporten “Kyl, Läckagekontroll”
 • Uppdaterat underrubriken för rapporten “Kyl, Kontrollrapport för läckage”
 • Uppdaterat underrubriken för rapporten “Kyl, Anmälan”
 • Åtgärdat så att man nu kan exportera köldmedelstransaktioner till Excel.
 • Åtgärdat felaktig rubrik för aggregat rapporten “Kyl, Kontrollrapport för läckage”
 • Åtgärdat problem med att Mobigo missade att ta hänsyn till Kontrollrapporter av typen Installation på årsrapporten men använde dem för beräkning av nästa datum.
 • Åtgärdat så att det är tydligare i modulen för årsrapport vilka anläggningar som är arkiverade.