Kyl-modul 7.3.0

OBS! Denna uppgraderingen kräver Mobigo 7.3.0 samt Dynamisk Checklistutskrift 7.3.0

Tillgänglig: 2020-02-05

Buggfix
  • Finns ny ett nytt fält “Ignorera PLS-varningar” som kan kryssas i om man inte vill visa varning på listan för aggregat som eventuellt behöver uppdateras med avseende på PLS-åtagande.
  • “Kyl, Årsrapport” är nu standardrapport vid utskrift av årsrapporten.
  • Åtgärdat problem med att föregående läcksökningar inte hittades.
  • Åtgärdat problem med att “Kyl, kontrollrapport” såg märklig ut i nya desktop.
  • Åtgärdat problem med att CO2-ekvivalent ibland visades med 4 decimaler.