Kyl-modul 5.5.0

OBS! Denna uppgraderingen kräver Mobigo 6.5.0 samt Dynamisk Checklistutskrift 6.5.0

Tillgänglig: 2018-11-01

Nyheter
 • Bättre stöd för Mobigo 6.5.0
 • Bättre felhantering vid uppdatering av läcksökningar på aggregat
 • Lagt till SWEDAC ackrediteringslogotyp igen. Krävs för trycksatta kärl
Buggfixar
 • Åtgärdat problem med att NU-plugin laddades om varje gång man arkiverade ett aggregat
 • Förtydligat felmeddelande för verktyget “Skapa Periodiska läcksöknings-dokument på avtal” om avtalet inte hade någon anläggning
 • Förtydligat felmeddelande i rapporten “Kyl, Transaktionslista”
 • Åtgärdat problem med att konstigt datum kunde dyka upp på NU-sidan för uppföljande läcksökning
 • Korrigerat till rätt gränsvärden i informationstexten för rapporten “Kyla, Anmälan”
 • Åtgärdat problem som kunde uppstå när man sparade tomma extrafält på aggregat eller anläggningar
 • Åtgärdat problem med att NU-pluginsektionerna årsrapportåtagande och årsrapportplikt kontrollerade kylmängd enligt gamla systemet
 • Åtgärdat problem med att kylmodulen inte kunde hämta nästa lediga uppdragsnummer när man skapade uppföljande besök från Kontrollrapport