Kyl-modul 5.1.0

OBS! Denna uppgraderingen kräver Mobigo 6.3.0 samt Dynamisk Checklistutskrift 6.3.0

Tillgänglig: 2018-03-07

Nyheter
  • Stöd för Mobigo 6.3.0
  • Möjlighet att använda regenererat och/eller återanvänt köldmedium.
  • Uppdaterad årsrapport enligt mall från Svenska kyl- och värmepumpföreningen