Kyl-modul 4.9.0

OBS! Denna uppgraderingen kräver Mobigo Desktop 5.2.1 samt Dynamisk Checklistutskrift 1.6.1

Sidan uppdaterad: 2016-02-15

Installationsanvisningar för Kylmodul v4.9.0

I den senaste versionen av Kylmodulen har stödet för CO2(e) utökats bl a med stöd för CO2(e)-värden på årsrapporterna. Om du vet att du har kundanpassningar till Mobigo eller är osäker på hur uppdateringen kommer påverka ditt system, så rekommenderas att ta kontakt med vår konsultavdelning (solutions@erisma.se) eller vår support (support@erisma.se) för hjälp med uppgraderingen.

Så här installerar du:
OBS! Nedanstående instruktioner är kompletta även om du inte installerat de uppdateringar som släppts under 2015.

1. Välj Hjälp > Sök programuppdateringar
2. Om du har rätt licens och ditt Mobigo uppfyller kraven för nya Kyla-modulen får du uppdateringen i listan.
3. Efter uppdateringen startar du om Mobigo Desktop. Kontrollera att du aktiverat Kyla-vyn på NU-sidan. Notera att det tar längre tid att starta Mobigo Desktop efter uppdateringen.
4. Gå till menyn Systeminställningar > Grundregister > Köldmedium. Öppna alla köldmedium och ange de GWP-värden som du fått från din leverantör av respektive köldmedium.
5. Starta om Mobigo Desktop. Även denna gång kommer det ta längre tid än normalt att starta Mobigo desktop eftersom samtliga aggregat nu uppdateras med sina CO2(e)-värden.
6. Kontrollera varningarna i Kyla-vyn på NU-sidan. Det är mycket viktigt att hålla koll på dessa löpande och säkerställa att alla register är korrekt uppdaterade.
7. Gå till Objekt-fliken och välj att titta på aggregat i listan. Du kan nu välja att lägga till kolumnen för CO2(e) i listan. Om du öppnar ett aggregat finner du nu informationen om CO2(e) på fliken Fler uppgifter. Fältet är skrivskyddat och uppdateras med automatik om du ändrar köldmediemängden eller köldmedietypen på aggregatet.
8. Klart!

Vad är nytt?

I den senaste uppdateringen har vi efter önskemål utökat stödet för CO2(e) för att hjälpa till under övergången till den nya F-gasförordningen (EG 2014:517). Under året har ytterligare ett antal uppdateringar gjorts, och bland dessa kan följande viktiga förändringar noteras:

1. CO2(e)-värden visas i egen kolumn för varje aggregat på årsrapportens aggregatförteckning.
2. Varningar vid årsrapporteringen går på CO2(e)-värden istället för köldmediemängd.
3. Nästa läcksökningsbesök på årsrapporten baseras på CO2(e).
4. Nya sektioner på Kyla-vyn (NU-sidan) visar periodisk läcksökning baserat på CO2(e). Notera alltså att ni kommer ha en sektion baserat på Köldmediemängd och en sektion baserat på CO2(e) för att ni ska kunna jämföra förändringarna och själva välja när ni vill göra justeringarna. Nedan visas de nya sektionerna som tillkommit:
a. PLS plikt på aggregat baserat på CO2(e)
b. PLS-åtagande på aggregat baserat på CO2(e)
c. Försenade PLS baserat på CO2(e)
d. Aktuella PLS baserat på CO2(e)
5. Samtliga protokoll har fått ytterligare ett fält som visar det beräknade CO2(e)-värdet till aggregaten.

OBS! Från och med 2017-01-01 skall även aggregat som understiger 3 kg köldmedium men över 5 ton CO2(e) läcksökas. Det är därmed hög tid att inventera kundernas anläggningar/aggregat och uppdatera avtalen!