Kyl-modul 4.4.1

OBS! Denna uppgraderingen kräver Mobigo Desktop 4.5.1

För att få hjälp med denna uppgradering, vänligen ta kontakt med konsult hos Erisma.
Vill man göra uppgraderingen själv, vänligen se Uppgraderings instruktioner

Tillgänglig: 2013-05-16

Buggfixar
  • Dubbla sidfötter – Tagit bort dubblasidfötter på ett antal rapporter
  • Extrafält av typen datum – Åtgärdat fel gällande hur kylmodulen hanterade extrafält av typen Datum.