Kundportalen 1.4.0

Installera/uppdatera Kundportalen

För att installera/uppdatera kundportalen på eran webserver, se här: Installera/Uppdatera tilläggsmoduler

Denna uppdatering är beroende av version 4.9.0 av Mobigo Desktop.

Tillgänglig: 2015-04-22

Nyheter:
  • Sökfunktion i administrationsverktygen – Sökruta för att söka på namn och användarnamn i inställningarna för användare och behörighet.
  • Sortering i i administrationsverktygen – Fälten i inställningarna för användare och behörighet sorteras nu i bokstavsordning.
  • Logga – Loggan visas nu även på inloggningssidan till portalen.
  • Automatiskt val av objekt – Har kunden bara rättighet till ett objekt väljs det automatiskt på samtliga nivåer. Väljer man ett underobjekt direkt så populerar den även automatiskt de överliggande nivåerna.
  • Ansvarig och utförare – Möjlighet att ändra standard ansvarig och utförare på registrerade uppdrag.
  • Bifoga filer – Det är nu möjligt att bifoga filer när man registrerar uppdrag.
  • Events i Mobigo – Utökat stöd för events när uppdrag skapas i portalen.
Buggfixar:
  • Felaktiga sökresultat – Fixat att kundportalen inte längre cachar tidigare sökningar och därmed kunde visa ett felaktigt resultat.
  • Utloggning från portalen – Uppdaterat cookies för att förhindra att man oönskat loggas ut från portalen.
  • Logga – Justerat storleken på loggan.