Fortnox modulen 7.3.0

Installation/Uppdatering av Fortnox

För att installera/uppdatera Fortnox-modulen på eran server se: Installation/uppdatering av Fortnox-modulen

Denna uppgraderingen kräver minst version 7.5.0 av Mobigo Desktop samt Fortnox 3.

Tillgänglig: 2021-01-14

Nyheter
  • Implementerat förändringar som Fortnox infört i hanteringen av ROT/RUT
  • Förbättrad loggning vid kundsynkronisering