Fortnox modulen 7.1.3

Installation/Uppdatering av Fortnox

För att installera/uppdatera Fortnox-modulen på eran server se: Installation/uppdatering av Fortnox-modulen

Denna uppgraderingen kräver minst version 7.1.0 av Mobigo Desktop.

Tillgänglig: 2019-06-04

Nyheter
  • Det går nu att ange om uppdraget berör ett husarbete och även per tidrad ange vilken typ av husarbete det rör sig om.
Buggfixar
  • Åtgärdat så att dialogrutan nu explicit tömmer informationen ifrån tidigare registersynkningar i v7.
  • Åtgärdat att fel 429 “Too Many Requests” förekommer efter ändringarna som Fortnox genomförde 2019-05-31 (https://developer.fortnox.se/documentation/general/regarding-fortnox-api-rate-limits/). Observera att denna ändring innebär långsammare kommunikation mot Fortnox eftersom antalet anrop per sekund mot deras API numera är begränsat.