Fortnox modulen 7.1.0

Installation/Uppdatering av Fortnox

För att installera/uppdatera Fortnox-modulen på eran server se: Installation/uppdatering av Fortnox-modulen

Denna uppgraderingen kräver minst version 7.0.0 av Mobigo Desktop samt Fortnox 3.

Tillgänglig: 2019-03-28

Nyheter
  • Man kan nu exportera uppdrag direkt ifrån projekt
  • Man kan nu ange kostnadsställe per tidrad om man använder nya Mobigo Desktop
  • Man kan nu gruppera tidposter om de har samma pris
  • Man kan nu gruppera materialposter om de har samma pris