Fortnox modulen 6.7.1

Installation/Uppdatering av Fortnox

För att installera/uppdatera Fortnox-modulen på eran server se: Installation/uppdatering av Fortnox-modulen

Denna uppgraderingen kräver minst version 6.6.0 av Mobigo Desktop samt Fortnox 3.

Tillgänglig: 2019-02-05

Nyheter
  • Möjligheten att lägga till specifikationen på tidrader i Mobigo till benämningen på orderraden i Fortnox
  • Möjligheten att exportera information i Custom-fältet per materialrad på ett uppdrag till kostnadställe i Fortnox
  • Möjligheten att få tillbaka fakturanumret för placering på extrafält / fritt fält vid export till Fortnox
  • Möjligheten att exportera fler typer av extrafält till Fortnox
  • Möjligheten att inkludera signaturen till tidraden vid export till Fortnox
  • Möjligheten att definiera kundtyp, Privat eller Företag, i kundkopplingen
  • Korrekt stavat landsnamn i Mobigo översätts till motsvarande landskod i Fortnox
Buggfix
 • Korrigerat ett fel som kunde uppstå med gömda extrafält
 • Korrigerar ett fel som kunde uppstå vid användning av tid utan tidtyp
 • Textkorrigeringar