Fortnox Modulen 6.2.0

Installation/Uppdatering av Fortnox

För att installera/uppdatera Fortnox-modulen på eran server se: Installation/uppdatering av Fortnox-modulen

Denna uppgraderingen kräver minst version 6.2.2 av Mobigo Desktop samt Fortnox 3.

Tillgänglig: 2018-01-24

Nyheter
  • Kunder – Det går nu att välja om man vill exportera eller importera kunder till/från Fortnox kundregister.
  • Artiklar – Man kan nu välja att skapa en artikel i Fortnox artikelregister vid uppdragsexport om den inte finns.
  • Felmeddelande – Förtydligat vissa felmeddelanden.
Buggfixar
  • Attest – Åtgärdat problem att Mobigo inte tog hänsyn till attest vid export av uppdrag.