Fortnox modulen 5.0.1

Installation/Uppdatering av Fortnox

För att installera/uppdatera Fortnox-modulen på eran server se: Installation/uppdatering av Fortnox-modulen

Denna uppgraderingen kräver minst version 4.10.0 av Mobigo Desktop samt Fortnox 3.

Tillgänglig: 2014-11-25

Buggfix:
  • Tar bort hakparantes – Åtgärdat problem där uppdrag med hakparantes i texten inte kunde exporteras till fortnox. Hakparanteserna tas nu bort vid exporten.