Fortnox modulen 5.0.0

Installation/Uppdatering av Fortnox

För att installera/uppdatera Fortnox-modulen på eran server se: Installation/uppdatering av Fortnox-modulen

Denna uppgraderingen kräver minst version 4.9.0 av Mobigo Desktop samt Fortnox 3.

 OBS! Efter som detta är en helt ny koppling så följer inga inställningar med från tidigare koppling vid uppgradering.

Tillgänglig: 2014-10-22

Nyheter:
  • Fortnox 3 – Detta är en ny version av kopplingen annpassad för att fungera tillsammans med fortnox 3.
  • Bättre felmeddelnaden – Förbättrat felmeddelanden med information för bättre möjlighet till felsökning av kopplingen.
  • Progress bar vid uppdatering av register.
  • Resultatruta med antal poster som uppdaterats.
  • Förbättrat gränssnitt – Nytt förbättrat gränssnitt för inställningar av kopplingen.
  • Utökade fältkopplingar – Nu finns fler fält från Fortnox tillgängliga att koppla till fria fält och extrafält.
  • Import av priser vid artikelimport – Priser och prislistor importeras nu vid artikelimport.