Fortnox modulen 4.4.0

Installation/Uppdatering av Fortnox

För att installera/uppdatera Fortnox-modulen på eran server se: Installation/uppdatering av Fortnox-modulen

Denna uppgraderingen kräver minst version 4.4.2 av Mobigo Desktop.

Tillgänglig: 2013-05-14

Nyheter:
  • Moms – Nu finns det en inställning (Under Systeminställningar > Systemkonfiguration > Datakopplingar > Fortnox) för moms på materialrader och en för moms på tidrader. Den momssats som sätts här kommer att default sättas på alla tid och materialrader som exporteras.
  • Kundexport borttaget – Kund data från Mobigo uppdateras inte mot Fortnox när du exporterar ett uppdrag som order. Vi gör istället ett uppslag på uppdragets kund (måste finnas i Fortnox annars blir det ingen export av uppdraget) och använder den kunddata som finns i Fortnox för att fylla i kundinfo på order. Detta gäller även fälten “Vår referens” och “Er referens”.
  • Fält omdöpt – Döpt om inställningen “Aktivera koppling åtgärdstext till anmärkningsfält” till “Aktivera koppling åtgärdstext till ordertext”.
  • Fältlängd – Max 1052 tecken för fältet “Åtgärdstext” följer med till ordern i Fortnox. Detta eftersom fältet Ordertext i Fortnox ej tillåter mer. Tidigare fick man ett felmeddleande och kunde inte exportera uppdraget. Nu klipper vi textlängden istället.
  • Momsfält mot extrafält i Mobigo – Tagit bort möjligheten att koppla mot Fortnoxfältet Moms till Mobigo, då det aldrig innehåller något värde.