Mobigo v4.00

Mobigo v4.00 R0

Tillgänglig: 2010-03-25

Desktop

 • Fördröjning mellan utskriftsjobb kan ställas in via Systeminställningar > Prestanda.
 • Förbättringar och nyutveckling i projektmodulen.
 • Noteringsfält för intern/extern notering.
 • Förbättringar i guider för “Installera handdator” och “Installera SyncServer”.
 • Arkiverade användare visas ej. (Installera handdator).
 • Verifiering av rättigheter. (Installera SyncServer).
 • Koppling till Erisma User WIKI.
 • Tydligare information till användare om konsekvenserna av att välja “Överför Allt”.
 • Förbättringar av GUI för synkloggar.
 • Möjligt att anropa UN från annan applikation och endast visa ett “kort” (uppdrag, kund, objekt, etc). UN avslutas sedan när kortet stängs ner.
 • Förbättringar av text-plugin.
 • Möjlighet att ange flera leveransdatum för samma artikel (staketorder).
 • Förbättringar kring felhantering och kraschar.
  • Ger användaren möjlighet att skicka in kraschdumpar.
  • Ger användaren möjlighet att skicka in kontaktuppgifter.
 • Förbättringar kring CasPol.exe.
 • Kräver att lokal klocka och serverklocka inte skiljer > 1 minut.
 • Synkningar loggas nu löpande och inte som tidigare först när sync är färdig.
 • Stöd för kundunika artiklar.

 

SyncServer

 • Fixat funktionen som automatiskt synkar ut de anläggningar (och alla underliggande objekt) som ingår på uppdrag som finns i handdatorn.
 • Möjlighet att köra flera instanser av SyncServer på samma server.
 • Förbättringar av databas- och scripthantering för att öka stabiliteten.
 • Förbättringar av felsökningsverktyg (kraschdumpar).
 • Avsevärd förbättring av prestanda (bulk, protokollförändringar, DB-hantering, etc).
 • Förbättrad loggning (loggfil och systemlogg).
 • Förbättringar kring hantering av autoevent.
 • Förbättringar kring hantering av autoskapande av DocRef.
 • Förbättringar kring hantering av ut- och incheckning av dokument.
 • Förbättringar av uppkopplingsstabilitet vid synkningar.
 • Förbättringar av hantering körjournaler.

 

Windows Mobile

 • Prestanda i samband med synk.
  • Verifiera extrafältsdata är uppsnabbat
  • BulkSync (Ger snabbare initial-synkar)
  • Förändringar i dataprotokoll
 • Uppstartsguide.
 • Ny, ikonbaserad, huvudmeny.
  • multipage
  • fullt anpassningsbar av konsult
  • Sweep-support
 • Autoanpassning av innehåll vid rotation av skärm (huvudmeny).
 • Ny guide för tidinmatning (ej släppt ännu).
 • Förbättringar i gränssnittet för synkronisering.
 • Bättre stöd för olika upplösningar.
 • Push-synkronisering (kan idag autosynka meddelande baserat på tidsintervall).
 • Effektivare minnesanvändning.
 • Anv./lösenord låses inte förrän första synkronisering är genomförd.
 • Förbättringar i hantering av listor och kolumnbredder.
 • Nollställ Databas resulterar inte i omedelbar omstart utan låter anv. själv välja omstartstillfälle.
 • Förbättringar i hantering av checklistor.
 • Möjlighet att söka i innehåll.
 • Användaren måste bekräfta nerstängning.
 • Länkar mot MFC på nytt sätt = mindre skräp i programkatalogen.
 • Förbättringar i GUI vid synk så att användare inte tror app. hängt sig.
 • Artiklar på minneskort sorteras korrekt.
 • Ikoner visas korrekt efter första synkronisering.
 • Stöd för att anropa skript på serversidan för att fylla i pris/rabatt på materialfliken på ett uppdrag
 • Stöd för att skrivskydda pris/rabatt-fälten på materialfliken på ett uppdrag. Skrivskyddet sätts per kund.

 

UN-Installer

 • Ny hantering av licensnummer
 • Licens uppges direkt vid start vilket möjliggör installation av äldre versioner

 

SPCS

 • Uppdaterad UN_SPCSAdmin.vbs.
 • Uppdaterad SPCS Admin-Modul.wiz

 

Text plugin

 • Utökad funktionalitet för att lägga till taggar före och efter materialtider- och rader. Börjar med <header> och slutar med <footer>crlf

 

Mobigo v4.00 R1

SyncServer

 • Skickar nu s.k. Keep-alives för att hålla anslutningen aktiv vid skapande av bulkpaket.

 

Mobigo v4.00 R2

Tillgänglig: 2010-06-08

Desktop

 • Ändrat hantering av tidtyper. Det går nu bra att skriva tex. TIDTYP för att ersätta Tidtyp.
 • Möjlighet att välja flera utförare på avtals uppdragsmallar.
 • Ändrat hantering i dokumentfliken. Nu är det inte längre möjligt att lägga dokument i dokument,utan endast i mapp. Även ändrat hantering så att när man väljer att ta bort dokument från dokumentlistan, försvinner det även från trädstrukturen.
 • Får nu korrekt datum vid skapande av nytt uppdrag i kalenderfliken.
 • Möjlighet att kunna välja in projekt på avtals uppdragsmallar.

 

Mobigo v4.00 R3 – Betaversion

Desktop

 • Det går nu att skapa en ny kontaktperson på en kund genom att trycka på ”…” –knappen vid kontaktfältet.
 • Förbättrad hantering av åtgärdstexten på fleranvändaruppdrag.
 • Förbättringar kring projektmodulen.
  • Korrigerat funktionaliteten på projekt när du väljer ingen mall vid skapandet av ett nytt uppdrag.
  • Det går nu att ångra val av projekt på ett uppdrag.
 • Förbättrat visning av extrafält på kontaktperson.
 • Bättre stöd för Sql Server 2005 vid installation av Mobigo.
 • Teamviewer har nu ersatt Netviewer.
 • Förbättrad statushantering på fleranvändaruppdrag.

Windows Mobile

 • Anpassat menyer för Windows Mobile 6.5.3
 • Material och tider på ett klarmarkerat uppdrag går nu inte att redigera.
 • Förbättrad statushantering på fleranvändaruppdrag.

 

Mobigo v4.00 R4 – Betaversion

Från och med: 2011-03-01

Desktop

 • Guiden för att installera handdatorer är ändrad så att den nu stämmer bättre överrens med stegen i handdatorn.
 • Ändrat så att de olika nivåerna av objekt har egna snabbvalslistor för Kategori.
 • Korrigerat fel som kunde uppstå ifall man lade till en kontaktperson utan namn på ett projekt.
 • Ändrat NU-pluginen Senaste synkronisering så att arkiverade användare inte syns.
 • Korrigerat fel som gjorde att ena kalendern i Kalender-fliken visade fel vecko-nummer som aktuellt nummer.
 • Förbättrat felmeddelanden vid installation.
 • Möjlighet att kunna sortera dokument och dokumentmappar på Dokument-fliken genom pil upp/ner samt dra och släpp.
 • Ny dokumenttyp: Bifogat dokument. Dokumentet lagras i databasen istället för på nätverket.
 • Ny dokumenttyp: Redigerbart dokument. Ett HTML-dokument som kan redigeras i en HTML-editor.
 • Ny checklistpunkt av typen “Välj artikel”.

Windows Mobile

 • Lagt in stöd för att kunna scanna streckkoder i Opticon H21.
 • Korrigerat fel som gjorde att listan över mobila vyer inte uppdaterades vilket gjorde att det upplevdes som att mobila vyerna inte kom ut till handdatorn.
 • Gjort att det i kategori-fältet på objekt inte går att skriva in en ny kategori, enbart att välja.

Mobigo v4.00 R5 – Betaversion

Från och med: 2011-05-31

Desktop

 • Lagt in stöd för multipla synkservrar.
 • Korrigerat ett fel i kalendervyn när man filtrerar på grupper i liggande kalender.

Windows Mobile

 • Ändrat meddelandet vid borttagning av uppdrag. Nu visas kundnamn och anläggning från det uppdraget som valts att tas bort.
 • Ändrat meddelandet vid borttagning av order. Nu visas kundnamn från den order som valts att tas bort.
 • Implementerat streckkodsfunktionalitet för Nautiz X3.
 • Uppdrag går ej att klarmarkera om inte de obligatoriska fälten är ifyllda.
 • Uppdatering av gränsnittet på uppdrag sker nu efter en synk.
 • Implementerat så att listor i checklistorna inte laddas om vid editering av ett listobjekt eller efter man skannat fram ett listobjekt.
 • Ändrat formulering vid borttagning av dokument. Inga filer på filsystemet raderas vid borttagning av ett dokument från Mobigo.