Mobigo 7.6.2

För att få hjälp med denna uppgradering, vänligen ta kontakt med din Mobigopartner.
Vill man göra uppgraderingen själv, vänligen se Uppgraderingsinstruktioner

Tillgänglig: 2020-06-29

Mobigo Desktop

Buggfixar
 • Det går nu att klona offerter.
 • Det går nu att välja artikelns inköpspris som kostnad vid kostnadsberäkning.
 • Nu finns det kommandon att lägga in för att ändra status på order och projekt.
 • Nu finns möjligheten att skapa urvalfrågor på användare i systeminställningar.
 • Lagt till möjligheten att ha extrafält av typen Välj->Offert.
 • Det finns nu möjlighet att skapa ett eget urval för uppdragskö-lagret i kalendern
 • Åtgärdat problem med att detaljkort under vissa omständigheter kunde ta längre tid att spara om man tryckte på “Spara”-knappen istället för “Ok”-knappen.
 • Åtgärdat problem med med dra och släpp i kalendern.
 • Åtgärdat problem med att extrafälten på egna företagsuppgifter var för små.
 • Åtgärdat så att de nya fälten för pris och kostnad är tillgängliga i textfilsimporten.
 • Åtgärdat så att tider på offerter som standard sätts som “Faktureras”.
 • Åtgärdat problem med så kallades SQL-deadlocks framför allt i miljöer med stora mängder data på extrafält.
 • Åtgärdat problem med att prissättningen blev felaktig på vissa uppdragsmallar på avtal.
 • Åtgärdat så att arkiverade uppdrag som standard inte visas i fönstret för uppdragskö.
 • Löst problem med att spara-knappen ibland inte dök upp när man ändrat ett arbetsschema.
 • Åtgärdat problem som kunde uppstå när man ändrade typ på ett extrafält från “Alternativ” till “Bool”.

Mobigo Mobile

Buggfixar
 • Åtgärdat så att kostnadsberäkningen blir korrekt på tid och material som skapas i Mobigo Mobile.
 • Åtgärdat att man i undantagsfall kunde få timeout i dokumentlistan på uppdrag om man hade många stora checklistor.

Kylmodulen

Se Kylmodulen 7.6.2