Mobigo 7.6.0

För att få hjälp med denna uppgradering, vänligen ta kontakt med din Mobigopartner.
Vill man göra uppgraderingen själv, vänligen se Uppgraderingsinstruktioner

OBS! I denna versionen har vi gjort förändringar som kan påverka er som har egna kundanpassingar med avseende på prissättning. Konsultera er Mobigopartner innan ni genomför en uppdatering till version 7.6.0

Tillgänglig: 2020-05-04

Mobigo Desktop

Nyheter
 • Allmänt – Ytterligare förbättringar med avseende på minneshantering.
 • Allmänt – Helt ny funktionalitet för att kunna definiera en användares arbetsschema.
 • Karta – Nu visas vilket uppdrag det gäller i listan om man håller muspekaren över en markör på kartan
 • Offerter – En helt ny offert-modul finns nu tillgänglig.
 • Priser – Implementerat helt ny funktionalitet för prisberäkningar
 • Kostnader – Implementerat helt ny funktionalitet för kostnadsberäkningar.
 • Kostnader – Möjlighet att stänga av kostnadsberäkning om man inte vill använda det.
 • Helgdagar – Helt ny implementation för hur helgdagar läggs in. Nu sker allt per automatik och man kan välja mellan svenska, danska och norska helgdagar
 • Kalender – Nu är kan man visa uppdragskön i kalendern. Även i separat fönster om så önskas.
 • Kalender – Nu kan man välja vad färgen på tider ska representera.
 • Kalender – Nu syns helgdagar i datumpicker
 • Summeringswidget – Helt ny summeringswidget för tider som fungerar både i Uppdrag- och Kalender-fliken
 • Artiklar– Nu kan klona artiklar.
 • Språk – Uppdaterade översättningar av norska, finska och danska.
 • Språk – Nu kan man välja att köra desktop på engelska oberoende av vilket språk man har inställt.
 • Filter – Nu kan man söka på delar av innehållet av ett extrafält när man använder det som filter
 • Checklistor – Nu kan man styra vilket datumformat som ska användas i namn på checklistor.
 • Arbetsgrupper – Nu kan man ändra namn på en arbetsgrupp.
 • Behörighet – Ny behörighet för “ange faktureras/fakturera antal”.
 • Tider – Nu visas summan av antalet timmar under listan med tider på uppdraget.
 • Tider – Nu finns det personliga inställningar för rapporten “Tidlista” där man kan välja hur man vill utforma rapporten
 • Tidtyper – Nu kan man söka på tidtyper i systeminställningar
 • Prislistor – Nu kan man söka på prislistor i systeminställningar
 • Extrafält – Nu kan man söka på extrafält i systeminställningar.
 • Projekt – Nya filter på projektfliken.
 • Kunder – Nya filter på kundfliken.
 • Kunder – Nya sökrutor på objekt-, avtal- och projekt-fliken på detaljkortet.
 • Uppdrag – Start- och slutdatum är nu tillgängliga i val av vilka kolumner som ska visas i uppdragslistan.
 • Favoriter – Nu finns det en högerklicksmeny för varje favorit i favoritlistan.
 • Att Göra – Nu kan man välja fältet “Påbörjas” på dashboard-widget.
 • Systemloggen – Nu visar systemloggen som standard endast 100 poster.
 • Användare – Nu  visas bara standardfält i användare i dialogen för välja användare. Är man systemadministratör så ser man alla fält.
Buggfixar
 • Allmänt – Om man plockar bort alla kolumner så fanns det inget  enkelt sätt att få tillbaka dessa. Det är nu löst.
 • Allmänt – Åtgärdat problem med krasch när man lagt till felaktig typ av widget i en modul.
 • Dashboard – Åtgärdat krasch som inträffade om man klickade många gånger på design-knappen.
 • Rapporter – Åtgärdat problem med att man i rapporter kunde få konstiga tecken i väldigt sällsynta fall.
 • Filter – Nu visar tomma filter alla poster istället för att bara visa de som har “tomma” värden.
 • Excel – Export till Excel visar nu snyggare felmeddelande om man saknar tabeller att exportera.
 • Uppdrag – Nu skapas fältet för planerat korrekt om man väljer att inte klona det fältet.
 • Uppdrag – Nu blir status korrekt på uppdrag med flera utförare när man sammanfogar två uppdrag.
 • Uppdrag – Nu kan man sätta “Uppdrag” som obligatoriskt fält igen.
 • Uppdrag – Projekt sorteras nu korrekt under filter.
 • Avtal – Åtgärdat problem med detaljkort för uppdragsmallar med många radbrytningar i uppdragstexten.
 • Avtal – Nu sätts slutdatum korrekt när man väljer att förnya ett avtal.
 • Avtal – Kryssruta för “Visa arkiverade” på avtalsfliken på uppdrag sparas nu så den kommer ihåg inställningen till nästa gång man är där.
 • Avtal – Nu följer tider och material med när man kopierar uppdragsmallar.
 • Tider – Åtgärdat så att kloning av tider som inte tillhör något uppdrag fungera som det skall.
 • Tider – Nu är antalet timmar korrekt om man har en tidspost som slutar klockan 00:00.
 • Tider – Nu-knapppen för tider tar nu hänsyn till avrundningsinställningar.
 • Checklistor – Nu går det att klarmarkera en checklista när det finns obligatoriska  fält som är gömda.
 • Checklistor – Löst problem med villkor på serier som ibland gjorde att fält inte visades korrekt.
 • Checklistor – Prestandaförbättringar på checklistor med många kontrollpunkter.
 • Checklistor – Åtgärdat problem med att desktop kraschade om man tog bort alla kontrollpunkter i listan.
 • Checklistor – Kryssrutor med mer än två alternativ fungerar nu korrekt.
 • Checklistor – Åtgärdat problem med att kund inte följde med när checklistan genererats från ett avtal.
 • Påminnelse – Rubriken visas korrekt om den innehåller specialtecken.
 • Påminnelse – Åtgärdat problem med att påminnelsefönster visades i oändlighet om man inte klickade bort det.
 • Behörigheter – Nu behöver man inte behörigheten “ändra systeminställningar” för att kunna lägga till personliga kortkommandon.
 • Behörigheter – Åtgärdat så att man kan dubbelklicka för att aktivera/deaktivera en behörighet.
 • Behörigheter – Nu krävs det endast “Ändra” behörighet för att kunna arkivera. Tidigare krävdes “Ta bort”
 • Tidtyper – Löst problem med filtrering när man har väldigt många tidstyper.
 • Kalender – Åtgärdat problem med tooltip som kunde uppstå vid vissa tillfällen.
 • Kalender – Åtgärdat problem med att det ibland var svårt att förstora och förminska uppdrag och tider.
 • Kalender – Staplarna försöker nu visa text även om de är väldigt små staplar
 • Kalender – Nu ser man avgränsaren för timmar även utanför arbetstid.
 • Objekt – Åtgärdat problem med att arkiverad objekt inte visades som arkiverade i trädet.
 • Objekt – Nu kan man klistra in ett objekt till “(utan kund)”-fliken.
 • Objekt – Nu spara objektgrupperingen om man lämnar objektfliken och går tillbaka igen.
 • Tidrapport – Åtgärdat så att rullningslist visas  om rapporten är stor.
 • Dra och släpp – Åtgärdat problem som ibland uppstod vid dra och släpp av epost från Outlook.
 • Dra och släpp – Åtgärdat så att leveransdatum skapas korrekt när man drar och släpper artiklar på ett uppdrag.
 • Dra och släpp – Nu kan man dra och släppa ett uppdrag som ligger på ett projektkort till favoriter.
 • Dra och släpp – Fixat så det blir korrekt när man väljer att dra och släppa flera arkiverade checklistor till ett mail i Outlook.
 • Systemkontroll – Åtgärdat problem med systemkontrollen för extrafält när man har många extrafält och data i databasen
 • Spara som PDF – Åtgärdat problem med att göra PDF av ett när uppdrag redan har en PDF bifogad.
 • Extrafält – Nu sparas vilken kategori man valt senast på fliken för extrafält
 • Meddelanden – Åtgärdat problem med att länkar inte kvar klickbara i svar på meddelanden.
 • Att göra – Åtgärdat problem med att fältet för prioritet blev tomt när att-göran skapas upp med automatik.
 • Att göra – Nu kan man sätta “Utförs av” till “(Någon)” helt korrekt.
 • Projekt – Åtgärdat problem med att skapa uppdrag från projektkortet gjorde att fönstret blev modalt.
 • Projekt – Skapa uppdrag inne på projekt tar nu med fältet för ansvarig korrekt.
 • Prioritet – Den transparenta färgen fungerar nu korrekt.

Mobigo Mobile

Buggfix
 • Alternativ på extrafält– Åtgärdat problem visa specialtecken inte fungerade i alternativ.
 • Checklistor – Åtgärdat problem med villkor och alternativ på checklistor.
 • Artikel – Om man har en notering på artikel visas nu denna när man väljer in den på ett uppdrag.

Mobigo Core

 Buggfix

 • Prissättning – Åtgärdat problem med att pris inte räknades om korrekt vid Material_OnAfterSelectProduct.
 • tblDeletedItems – Nu visas borttagna avtal korrekt
 • ApplicationUI.GetCurEditId(8) fungerar nu på objekt
 • IDetailsDialogService finns nu i Mobigo.Desktop.Common så man slipper gå via ApplicationUI.
 • Åtgärdat så att en StatusBarIndicator inte behöver länka mot Mobigo Desktop.exe. Detta finns nu i Desktop.Common
 • Compatibility checker varnar nu för obsoleta events som till exempel Material_OnAfterEditProductNumber och Material_OnSelectProduct
 • HtmlWidgetBase har flyttats till Mobigo.Desktop.Common.Wpf.