Mobigo 7.5.2

OBS! Denna uppgraderingen kräver att klient och server följer de nya systemkraven. Läs mer här: Systemkrav

För att få hjälp med denna uppgradering, vänligen ta kontakt med din Mobigopartner.
Vill man göra uppgraderingen själv, vänligen se Uppgraderingsinstruktioner

Tillgänglig: 2020-10-14

Från och med version 7.0.0 av Mobigo så är nya desktop standard vid installation.

Mobigo Desktop

Buggfixar
  • Avtal – Åtgärdat problemet med kund/objekt inte följde med på checklistor på uppdrag som genererats från avtal.

Detta är en bugg som funnits sedan version 7.5.0 av Mobigo. Vet man med sig att man använder avtalsmodulen och genererar checklistor på uppdragen så finns det en systemkontroll under Kontrollpanelen->Systemkontroll->Dokumentdata giltig. Kör man denna systemkontrollen och åtgärdar problemen så fixas checklistorna på redan genererade uppdrag. Har ni redan åtgärdat checklistorna manuellt behövs inte systemkontrollen köras.