Mobigo 7.5.1

OBS! Denna uppgraderingen kräver att klient och server följer de nya systemkraven. Läs mer här: Systemkrav

För att få hjälp med denna uppgradering, vänligen ta kontakt med din Mobigopartner.
Vill man göra uppgraderingen själv, vänligen se Uppgraderingsinstruktioner

Tillgänglig: 2020-10-13

Från och med version 7.0.0 av Mobigo så är nya desktop standard vid installation.

Mobigo Desktop

Buggfixar
  • Allmänt – Åtgärdat problemet med att högerpanelen för widgets var svår att nå när man hade maximerat fönster.
  • Allmänt – Åtgärdat att snabbvalslistor saknades på vissa fält.
  • Kalender – Åtgärdat problem med att användare under sällsynta omständigheter inte kunde se sina egna tider.
  • Dashboard – Löst problem med omladdningsloop när man redigerade aktiv dashboard
  • Dashboard – Löst problem med att desktop inte sparade senast aktiv dashboard

Mobigo Mobile

Buggfixar
  • Kontrollpunkter i lista – Åtgärdat problem med att textfält ibland inte gick att redigera.