Mobigo 7.5.0

OBS! Denna uppgraderingen kräver att klient och server följer de nya systemkraven. Läs mer här: Systemkrav

För att få hjälp med denna uppgradering, vänligen ta kontakt med din Mobigopartner.
Vill man göra uppgraderingen själv, vänligen se Uppgraderingsinstruktioner

Tillgänglig: 2020-09-30

Från och med version 7.0.0 av Mobigo så är nya desktop standard vid installation.

Mobigo Desktop

Nyheter
 • Allmänt – Nu kan man i kontrollpanelen se poster som raderats och vem som raderat under “Borttagna poster”.
 • Allmänt – Loggning på artiklar, kunder, leverantörer, avtal och uppdragsmallar är nu aktiverat som standard.
 • Allmänt – Ny mycket bättre fältväljare för alla listor i desktop.
 • Allmänt – Bytt ut den gamla widgeten för uppdragssummering till den nya som heter uppdragskalkyl. Nu kan man även välja flera uppdrag för att göra beräkningen.
 • Allmänt – Förtydligat vilka filter som är inaktiva på samtliga ställen i desktop.
 • Allmänt – Nu kan man filtrera på extrafält i samtliga moduler.
 • Allmänt – Nu finns det en “Idag”-knapp på samtliga datumväljare för att snabbt komma till dagens datum.
 • Allmänt – Plats-fältet är nu möjligt att visa i samtliga listor.
 • Allmänt – Nu fungerar det att spara listor till fil även inne i systeminställningar. Till exempel i användarlistan.
 • Allmänt – Mobigos versionsnummer visas nu i felmeddelanden.
 • Allmänt – Nu finns möjlighet att skapa extrafält för att lagra ytterligare information under “Egna företaget”.
 • Allmänt – Nu finns det en snabbsök i användarlistan under systeminställningar.
 • Allmänt – Nu kan man göra PDF av Word-dokument vid arkivering eller när man skickar bifogade filer som E-post.
 • Allmänt – Nu kommer Mobigo ihåg senaste sökvägen man använde när man bifogar dokument.
 • Allmänt – Man kan inte längre ta bort användare som finns inlagda på existernade poster. Användaren bör arkiveras istället.
 • Kalender – Nu kan man visa “Att göra” som ett extra lager i kalendern.
 • Kalender – Man kan nu dra och släppa tider/material/användare på uppdrag i kalendern.
 • Kalender – Nu kan man ändra vilken text som ska visas på uppdrags-, tids- och att-göra-staplarna.
 • Kalender– Tydligare märkning av dagar och veckor i planeringskalendern.
 • Kalender – Nu finns det en funktion för att skapa en bild av kalendern för att använda för utskrift eller klistra in i andra dokument.
 • Kalender – Nu finns det en behörighetinställning för att dölja andra användares tider och uppdrag i kalendern.
 • Kalender – Nu visas dagens namn i kalendervy: Dag
 • Prislistor – Nu går det inte att ta bort prislistor. Prislistor som inte används längre ska akriveras.
 • Uppdrag – Nu visas uppdragskalkylen alltid på korten även om det inte finns tider eller material på uppdraget.
 • Uppdrag – Nu visas en varning om man försöker arkivera ett uppdrag som innehåller fakturerbara tider och material.
 • Uppdrag – Nu kan inte ansvarig på uppdrag ta bort uppdraget.
 • Uppdrag – Nu visas “Att göra” på uppdragskorten som en extra flik bredvid dokument.
 • Uppdrag – Nu finns möjligheten att klona tider och material på uppdrag.
 • Uppdrag – När man sammanfogar uppdrag så följer numera loggposterna för båda uppdragen med.
 • Uppdrag – Om man tömmer ett fält som har popup-notering så försvinner nu noteringen automatiskt.
 • Uppdrag – Nu finns möjligheten att kopplat ett uppdrag till ett avtal inne på uppdragskortet.
 • Artiklar – Nu syns det tydligt på artikelkortet om det finns stafflade priser.
 • Kloning av uppdrag – Det går nu att välja vilka extrafält man vill klona på ett uppdrag
 • Kloning av uppdrag – Det går nu att välja hur många kopior man vill ha när man klonar ett uppdrag.
 • Dashboard – Nu ser man totala antalet poster i widget-listor.
 • Dashboard – Det går nu att ställa in behörigheter för dashboards.
 • Avtal – Nu kan man via ikon i listan se om ett uppdrag, kund eller objekt är kopplad till ett avtal.
 • Avtal – Nu finns en ny systeminställning för hur man vill att avtalsnummer ska hanteras vid förlängning av avtal.
 • Avtal – Nu fungerar det att göra dra&släpp av uppdragsmallar mellan avtal.
 • Avtal – Nu kan man välja att visa arkiverade avtal på kundkortet.
 • Utskrift – Man kan nu hoppa mellan sidorna i förhandsgranskningen med PgUp och PgDn.
 • Objekt – Nu kan man via en flik på objektkortet se vilka eventuella avtal och/eller uppdragsmallar som är kopplade.
 • Kunder – Nu finns det fler filtreringsmöjligheter i kundmodulen.
 • Kartmodulen (experimentell) – Nu kan man filtrera uppdrag med hjälpa av statuslamporna.
 • Kartmodulen (experimentell) – Startkartan visar nu korrekt karta utefter vad man har för företagsinställningar.
 • Systemcheck – Ny systemcheck för att kolla borttagna prislistor på gamla kunder och uppdrag.
 • Systemcheck – Ny systemcheck för att hitta triggers som inte borde finnas i databasen.
 • Systemcheck – Ny systemcheck för att kolla storlek på databas och varna om den börjar bli full.
 • Checklistor – Åtgärdat problem med klarmarkering av checklistor som innehöll ej klarmarkerade kontrollpunkter i lista.
 • Checklistformat – Nu är checklistormat som är gömda utgråande i behörighetsinställningarna för att förtydliga.
 • Checklistformat – Man kan nu välja in fältet för rapportmall i listan över checklistformat.
 • Att Göra – Nu kan man lägga till fältet för vem som klarmarkerat i listan.
 • Order – Det går nu att klona ordrar.
 • Grupper – Nu finns möjligheten att skapa extrafält på grupper.
 • Dokument – Nu finns möjligheten att filtrera dokument i dokumentmodulen på “Dokumenttyp”.
 • Projekt – Nu kan man välja flera uppdrag för att koppla till ett projekt.
 • Körjournal – Förbättrad utskriftsfunktionalitet.
Buggfixar
 • Kalender – Åtgärdat problem antalet timmar på en kalenderpost inte uppdaterades automatiskt om man drog i änden på posten.
 • Kalender – Sökrutan fungerar nu korrekt.
 • Kalender – Åtgärdat att &-tecken inte visades korrekt i kalenders tooltip.
 • Kalender – Åtgärdat problem med att skalan på en post ibland kunde vara missvisande.
 • Utskrift – Åtgärdat problem som uppstod med att bifogade bilder inte följde med på servicerapporten.
 • Objekt – Fixat problem med att utskrift av objekt ibland gav felmeddelande.
 • Objekt – Nu sparas kolumnordningen man valt korrekt.
 • Att Göra – Åtgärdat problem med att “Att Göra” visades på avtal trots att man inaktiverat funktionen.
 • Dashboard – Åtgärdat problem som uppstod om man gjorde rutmönstret mindre trots att där fanns widget i rutan man tog bort.
 • Allmänt– Gjort ytan större för att fånga hörnen på huvudfönstret när man vill ändra storlek.
 • Allmänt – Åtgärdat minnesläckor på flera ställen i desktop.
 • Allmänt – Bytt symbol för kund då den var väldigt lik symbolen för användare.
 • Allmänt – Åtgärdat problem med att långa namn på urvalsfrågor ställde till det i gränssnittet.
 • Textfilsimport – Åtgärdat problemet med att kategori ignorerades vid import.
 • Epost – Åtgärdat problem med att funktionen för testmail använde ett gammalt lösenord när om man ändrat.
 • Checklistrapport – Åtgärdat problem med villkor ibland inte beräknades  korrekt vid utskrift.
 • Uppdrag – Sökrutan för beställare söker nu endast i kontaktpersoner för den aktuella kunden.
 • Checklista – Inställningen för vilka fält som ska visas för kontrollpunkter i listan sparas nu.
 • Checklista – Åtgärdat problem med att format inte fylldes i korrekt på kontrollpunkter av typen “Mätarvärde”.
 • Checklista – Åtgärdat problem med fetstil på kontrollpunkter av typen “Information”.
 • Checklista – Åtgärdat problem med att kontrollpunkter i lista visas korrekt med en * under villkor.
 • Artiklar – Åtgärdat problem med att funktionen för att flytta till en kategori inte skapade upp nya kategorier vid behov.
 • Extrafält – Åtgärdat problem med att datumstämpel på extrafält ändrades när man skapade ett nytt.
 • Widget – Åtgärdat problem med att ändra storlek på widget som uppstod ibland.

Mobigo Mobile

Nyheter
 • Mobila vyer– Åtgärdat så att mobila vyer kan innehålla mer än 50 tecken.
Buggfix
 • Prissättning – Åtgärdat problem att priset på material under vissa förutsättningar sattes till 0 kr.
 • Checklistor – Åtgärdat problem med att markera en punkt som “ej tillämpbar” om man hade lång text på rubriken.
 • Checklistor – Åtgärdat problem med konstig värden som kunde uppstå i kontrollpunkter när man skapade en ny post.
 • Checklistor – Problem med typen Listval (med filer) om man nästlade flera listor.
 • Checklistor – Problem med att valet (tom) ibland försvann i vissa typer av snabbvalslistor

Mobigo Core

Nyheter

 • Nya events – Task_OnAfterClones, Time_OnAfterClones samt Material_OnAfterCloned
 • Nu finns IsSignedOff1 och IsSignedOff2  på task-, time- och materialfilter tillgängligt i extension.
 • Nu finns möjligheten att i FindByFilter på ett extrafält begränsa på ett visst värde.

Buggfix

 • Chartingrapporter – Förbättrat hanteringen av chartingrapporten i extensions.
 • HTMLWidget – Åtgärdat minnesläcka och problem med att widget visades först andra gången man gick in på fliken.
 • Widget – Åtgärdat problem med att dispose() inte anropas när widgeten ligger på ett uppdragskort.

Kylmodulen

Se Kylmodulen 7.5.0