Mobigo 7.4.1

OBS! Denna uppgraderingen kräver att klient och server följer de nya systemkraven. Läs mer här: Systemkrav

För att få hjälp med denna uppgradering, vänligen ta kontakt med din Mobigopartner.
Vill man göra uppgraderingen själv, vänligen se Uppgraderingsinstruktioner

Tillgänglig: 2020-06-01

Mobigo Mobile

Buggfix
  • Bifoga filer– Åtgärdat problem med att bifoga flera filer efter varandra.
  • Checklista– Åtgärdat problem med att “Gäller” ibland inte fylldes i när man skapade checklistan i mobilen.
  • Ägare av checklistor– Under vissa omständigheter kunde checklistor ibland sakna ägare när de skapat i mobilen. Detta är nu åtgärdat.