Mobigo 7.4.0

OBS! Denna uppgraderingen kräver att klient och server följer de nya systemkraven. Läs mer här: Systemkrav

För att få hjälp med denna uppgradering, vänligen ta kontakt med din Mobigopartner.
Vill man göra uppgraderingen själv, vänligen se Uppgraderingsinstruktioner

Tillgänglig: 2020-05-26

Från och med version 7.0.0 av Mobigo så är nya desktop standard vid installation.

Mobigo Desktop

Nyheter
 • Prisberäkning– Nu kan man ställa in vilken prisberäkning som är standard.
 • Kalender– Nu visas veckonummer i planeringskalendern.
 • Kalender– Nu visas veckonummer i kalendern-väljaren.
 • Kalender– Nytt kommando för att skapa tidsbokat uppdrag.
 • Signatur– Fältet för signatur är nu låst när användaren skapats.
 • Avtal– Nu får man frågan om man vill generera uppdrag för en ny uppdragsmall när den skapas. Detta gäller om ett avtal redan genererat fram till ett viss datum.
 • Systemloggen– Nu finns det en knapp för att rensa systemloggen i kontrollpanelen.
 • Platsfält– Nu kan man komma åt innehållet i platsfältet i mobila vyer, rapporter med mera genom att använda till exempel taggen <Task.Location> .
Buggfixar
 • Nummerserie– Åtgärdat problem med behörighet på låsta nummerserier på uppdrag.
 • Avklippt text– Åtgärdat problem med att viss text ibland inte visades om den innehöll många tecken.
 • Huvudfönster– Löst så att hela titelraden i Mobigos huvudfönster reagerar om man vill dra och flytta.
 • Kalender– Tagit bort fult felmeddelande om man skrev antalet dagar fel i inställningsfönster.
 • Kalender– Åtgärdat att inställningsfönstret hade felaktig text i rubriken.
 • Klona uppdrag– Åtgärdat så att attest inte följer med när man klonar uppdrag.
 • Tider– Åtgärdat problem snabbsöken inte fungerade för vissa tidtyper.
 • Klipp och klistra– Åtgärdat problem att man kunde klistra in en bild i vissa fält.
 • Se priser– Åtgärdat problem där användare kunde se priser trots att man inte hade behörigheten.
 • Kunder– Åtgärdat problem med att snabbsök inte fungerade på huvudkontaktperson.
 • Dra och släpp– Åtgärdat problem som kunde uppstå om man ångrade dra och släpp med bifogade filer.
 • Redigerbara dokument– Nu går dessa att redigera utan att få felmeddelande.
 • Aktionsknapp– Åtgärdat problem med att aktionsknappen tömde fält på värden.
 • Snabbsök– Snabbsök kan nu aktiveras med ctrl+e.
 • Uppdragsmall– Löst sällsynt problem där man inte stänga uppdragsmall trots man inte gjort någon förändring.
 • Geolokalisering– Åtgärdat problem med att en förändring i systeminställningarna för geolokalisering ibland inte registrerades.
 • Geolokalisering– Åtgärdat problem med inkonsekvens på inmatade adresser och framsökta adresser.
 • Mobila vyer– Åtgärdat problem med att taggar saknas i snabbvalslistan i inställningarna för mobila vyer.
 • Resurser– Nu kan man lägga till dokument på resurser.
 • Order– Åtgärdat problem med att inställningar för status på ny order inte användes korrekt.
 • Bifogad fil– Åtgärdat problem att namnet på bifogad fil skrevs över när man valde in en ny.
 • Användare– Nu sorteras användarlistan korrekt om man väljer att sortera på arbetsgrupp.
 • Checklista– Åtgärdat problem med att checklistor i sällsynta fall inte gick att öppna.
 • Kortkommando Excel– Åtgärdat problem med att kortkommando för export till Excel inte fungerade.
 • Klona uppdrag– Nu sätts “Skapat av” på uppdraget korrekt när man väljer att klona ett befintligt uppdrag.

Mobigo Mobile

Nyheter
 • Mobila vyer– Åtgärdat så att mobila vyer kan innehålla mer än 50 tecken.
Buggfix
 • Fakturering– Åtgärdat problem flaggan för fakturering på tider ibland sattes fel.
 • Att Göra– Åtgärdat så att man kan tilldela en “Att göra” till ‘Vem som helst’.
 • Checklistor– Löst så att standardvärde kan användas för kontrollpunkter i lista.
 • Geoposition– Åtgärdat problem som gjorde att uppdrag inte kunde laddas om de hade extrafält av typen geoposition. Dessa döljs nu då de inte stödjs av Mobigo Mobile.
 • Veckorapport– Nu ser veckorapporten bättre ut om man har tider på lördagar och söndagar.
 • Extrafält– Åtgärdat problem med extrafält av typen “Välj objekt”.
 • Order– Åtgärdat problem med att notifiering på order inte fungerade.

Kylmodulen

Se Kylmodulen 7.4.0