Mobigo 7.3.2

OBS! Denna uppgraderingen kräver att klient och server följer de nya systemkraven. Läs mer här: Systemkrav

För att få hjälp med denna uppgradering, vänligen ta kontakt med din Mobigopartner.
Vill man göra uppgraderingen själv, vänligen se Uppgraderingsinstruktioner

Tillgänglig: 2020-03-31

Mobigo Desktop

Buggfixar
 • Prestanda– Förbättrat prestandan vid sortering i listvyer.
 • Avtal– Löst problem med att generera uppdrag från avtal där kund och/eller objekt tagits bort.
 • Avtal– Löst problem med att spara uppdragsmall när man använder “nästa tillfälle” för att generera uppdrag.
 • Uppdragsmall på avtal– Löst problem som uppstod då objektet på en skapad uppdragsmall raderats .
 • Uppdragsmall på avtal– Nu kan man dra och släppa material från uppdrag till en uppdragsmall.
 • Kund– Löst problem med sortering på typ under uppdragshistorik.
 • Checklista– Löst problem tomma värden i kontrollpunkter för fält av typen “Välj”.
 • Checklista– Löst problem med att öppna checklista där objektet som var kopplat var raderat.
 • Checklista– Har man väldigt många kontrollpunkter så får man nu en scrollist i fönstret.
 • Checklista– Nu valideras kontrollpunkter när man markerar en checklista som klar.
 • Checklista– Nu kan man klarmarkera en tvingande kryssruta om man sätter den som “ej tillämpbar”.
 • Extrafält– Förenklat sorteringen av extrafält inom en viss kategori.
 • Kalender– Löst problem med att flerdagarsuppdrag visades på endast en dag i månadsvy.
 • Kalender– Löst problem att tooltip för uppdrag ibland inte kunde visas.
 • Karta– Löst problem att kartan visade fel trots en korrekt inmatad adress på Företagsuppgifter.
 • Användare– Löst problem med felmeddelande vid för lång användarsignatur.
 • Attest– Nu fungerar attest av flera tider/material som i gamla desktop.
 • Mål och nyckeltal– Nu kan man kopiera värden från loggningen av mål och nyckeltal.
 • Körjournal– Nu summeras körjournalposter när man markerar likt gamla desktop.
 • Skicka PDF– Plockat bort felmeddelade som kunde uppstå när man tryckte avbryt.
 • Tider– Antal timmar tar nu hänsyn till avrundningsinställningar.
 • Tidtyper– Ny kan man skapa en tidtyp direkt från tidkortet.

Mobigo Setup

Buggfix
 • Åtgärdat problem med att Mobigo Setup inte gick att starta i en helt tom katalog.

Mobigo Core

Buggfix
 • TaskStore– Om man laddade uppdrag med flera utförare genom TaskStore.GetByNr() så fick utförarna fel status.

Kylmodulen

Se Kylmodulen 7.3.2