Mobigo 7.3.1

OBS! Denna uppgraderingen kräver att klient och server följer de nya systemkraven. Läs mer här: Systemkrav

För att få hjälp med denna uppgradering, vänligen ta kontakt med din Mobigopartner.
Vill man göra uppgraderingen själv, vänligen se Uppgraderingsinstruktioner

Tillgänglig: 2020-03-10

Mobigo Desktop

Buggfixar
 • Spara till fil– Nu kan man även välja att spara till tabb- eller semikolonseparerad fil.
 • Export till Excel– Summor i rapporter som exporteras till Excel summeras nu även korrekt efter export.
 • Checklista– Löst prestandaproblem med att ladda checklistor som innehöll objekt med många extrafält av typen SQL.
 • Checklista– Åtgärdat felmeddelade som uppstod när man plockade bort det sista objektet i objektsförteckningen.
 • Checklista– Åtgärdat problem med att villkor på gömda extrafält inte fungerade.
 • Stafflingar– Löst problem med prissättning av artiklar som har stafflingspriser.
 • Order– Datumfilter på orderfliken fungerar nu korrekt.
 • Kalender– Löst problem med tooltip som visade för uppdrag som inte syntes i kalendern.
 • Kalender– Löst att kalendern inte alltid tog hänsyn till förinställd tidsskala.
 • Kalender– Löst att visade felmeddelande om man hade flera speciella dagar på samman datum.
 • Kalender– Åtgärdat felaktig sortering på användare om man använder sig av grupper.
 • Objekt– Åtgärdat problem med att visa objekt som inte tillhör några kunder.
 • Bifoga dokument– Åtgärdat problem med att fältet för Namn skrevs över när man valde in filen.
 • Snabbsök – kontaktperson– Åtgärdat problem med snabbsökning av kontaktpersoner på kundkortet.
 • Materialsammanställning– Om man inte har behörighet att se priser så ser man nu inte dessa på rapporten Materialsammanställning.
 • Att Göra– Nu stängs funktionaliteten för Att Göra av helt om man väljer avaktivera att göra i systeminställningar.

Mobigo Setup

Buggfix
 • Åtgärdat problem med att Mobigo Setup inte gick att starta i en helt tom katalog.

Mobigo Core

Buggfix
 • TaskStore– Om man laddade uppdrag med flera utförare genom TaskStore.GetByNr() så fick utförarna fel status.
 • Rapporter– Åtgärdat problem med att man inte kunde göra rapporter baserade på användare.
 • tblMaterial– Åtgärdat felaktig fältlängd på Sign1By och Sign2By.

Kylmodulen

Se Kylmodulen 7.3.1