Mobigo 7.3.0

OBS! Denna uppgraderingen kräver att klient och server följer de nya systemkraven. Läs mer här: Systemkrav

För att få hjälp med denna uppgradering, vänligen ta kontakt med din Mobigopartner.
Vill man göra uppgraderingen själv, vänligen se Uppgraderingsinstruktioner

Tillgänglig: 2020-02-05

Från och med version 7.0.0 av Mobigo så är nya desktop standard vid installation.

Mobigo Desktop

Nyheter
 • Prestanda– Betydliga förbättringar för bland annat stora checklistor.
 • Dokument– Nu finns funktionen att markera ett bifogat dokument som internt. Det innebär att dokumentet inte kommer med när man genererar rapporter för kunds räkning.
 • Materialsammanställning– Ny rapport som heter Materialsammanställning.
 • Checklista– Villkor på checklistfält evalueras nu kontinuerligt utan att man behöver trycka på spara.
 • Charting– Uppdaterat version av charting-modulen. Åtgärdar en del problem kunder upplevt
 • Snabbsök– Wildcard-stöd i snabbsökningen
 • Prislistor– Det går nu inte att plocka bort prislistor som används.
 • Platsfältet– Det går nu att snabbsöka i platsfältet.
 • Uppdrag– Nu finns möjligheten att flytta planeringstiden på flera uppdrag samtidigt.
 • Uppdrag– Nu finns möjligheten att byta utförare på flera uppdrag samtidigt.
Buggfixar
 • Uppdrag– Tidsbokning visar nu rätt datum om man använder klockslag 00:00.
 • Klona uppdrag– Planerat datum sätt nu korrekt när man väljer att klona uppdrag utan att välja planerat startdatum.
 • Artiklar– Åtgärdat problem med prestandan om man valde ett stort antal artiklar i artikellistan.
 • Fönsterhantering– Ågärdat problem med att minimering av öppna fönster även minimerade Mobigos “huvudfönster”.
 • Kalender– Förbättringar med dra och släpp av poster i kalendern.
 • Kalender– Ny fungerar Windows fullskärmsläge på kalendern.
 • Kalender– Åtgärdat problem med prestanda om man valde Månadsvy och alla användare.
 • Objekt– Ny ser man namnet på objekttypen vid högerklick->Skapa nytt.
 • Priser– Åtgärdat problem med att tömma priser på artiklar. Går nu inte att sätta ett tomt värde. Man måster trycka på knappen för “Ta bort pris”
 • Excelexport– Löst problem med skräptecken som dök upp i Excelexporten.
 • Excelexport– Förbättrade möjligheter av export till Excel när rapporer innehåller flera tabeller.
 • Datum– Bättre hantering av datum för kunder som använder annat än svenskt format.
 • Dokument– Nu finns möjligheter att skapa hyllor och pärmar i dokumentfliken likt gamla desktop.
 • Fältvisare för kontrollpunkter– Åtgärdat problem att man inte kunde välja vilka fält som visades för kontrollpunkter i lista.
 • Rapporter– Åtgärdat problem med att sidfoten kunde se märklig ut om man hade stora bilder bifogade.
 • Uppdrag– Åtgärdat problem med att det i udda fall saknades vertikal scroll om man visar många fält i uppdragslistan.
 • Projekt– Åtgärdat problem som gjorde att uppdrag inte kopplades bort från projekt korrekt.
 • Checklista– Åtgärdat problem med behörigheter till checklistformat som kunde uppstå vid import och export.
 • Checklista– Åtgärdat problem med att mall för dokumentnamn saknades på checklistformat.
 • Checklista– Åtgärdat problem med checklist-sektioner som visades i översikten trots att de inte borde.
 • Historik– Åtgärdat problem med sortering på historikposter som uppstod vid andra datumformat än svenska.
 • Klona uppdrag– Åtgärdat sällsynt fel som kunde uppstå vid kloning av uppdrag.
 • Avtal– Nu följer datum på uppdragsmallar med vid förnyande av avtal.
 • Kontaktpersoner– Löst problem som uppstod när man sorterade på status.
 • Verktyg för Material- och tidanalys– Löst problem med att Excel-fönstret låste Mobigo i bakgrunden.
 • Systeminställningar– Löst problem med att avancerade inställningar för epost-server inte sparades.
 • Redigerbara dokument– Löst problem med att det inte gick att redigera.
 • Meddelanden– Nu går det att skriva ut meddelanden likt gamla desktop.
 • Meddelanden– Meddelanden som innehåller HTML-taggar genereras nu korrekt.
 • Speciella dagar– Löst problem vid import av speciella dagar.
 • Material– Antal sätts nu som standard till 1 om man saknar enhet.
 • Hjälpfunktion– Bättre matchning på resultaten vid sökning i den interna hjälpen.
 • Prissättning– Åtgärdat problem med att Custom1-fältet visades två gånger i listan.
 • Länkat dokument– Nu arkiveras dokumentet korrekt om man väljer att länka ett PDF-dokument.
 • Användarinställningar– Det finns ny ett sätt i kontrollpanelen för att kopiera inställningar mellan användare.

Mobigo Mobile

Buggfix
 • HTML-taggar– Åtgärdat problem med att HTML-taggar slutat fungera i mobila vyer och extrafält.
 • Signering– Åtgärdat att signeringsrutan ibland uppträdde konstigt på iOS-enheter.

Kylmodulen

Se Kylmodulen 7.3.0