Mobigo 7.2.0

OBS! Denna uppgraderingen kräver att klient och server följer de nya systemkraven. Läs mer här: Systemkrav

För att få hjälp med denna uppgradering, vänligen ta kontakt med din Mobigopartner.
Vill man göra uppgraderingen själv, vänligen se Uppgraderingsinstruktioner

Tillgänglig: 2019-11-11

Från och med version 7.0.0 av Mobigo så är nya desktop standard vid installation. Buggfixar och nyheter som endast gäller gamla desktop kommer från och med nu att presenteras under specifik rubrik Gamla desktop.

Mobigo Desktop

Nyheter
 • Prissättning– Nu framgår det tydligt på tid- och materialkort hur priset beräknas. Det går även att skapa egna prisberäkningar med hjälp av en utvecklande Mobigopartner.
 • Prestanda– Betydliga förbättringar har gjorts med avseende på prestanda i hela klienten.
 • Sökfunktion – Ny sökfunktion för att hitta alla funktioner i desktop. Klicka på glödlampan uppe till höger för att söka.
 • Avtal – Nu får man varning om avtal är på väg att gå ut när man navigerar till avtalsmodulen. Går att slå av och på i systeminställningar.
 • Checklistformat. Nu kan man ställa in behörighet direkt på checklisteformatet.
 • Kalender – Finns nu en systeminställning där man kan ange önskad tidsskala.
 • Kalender – Nu kan man se poster från Exchange i Mobigo-kalendern om man använder Exchange-modulen.
 • Snabbvalslistor – Nu kan man skapa egna kategorier för snabbvalslistor.
Buggfixar
 • Avtal– Nu fungerar funktionen för att generera uppdrag från avtal när man navigerar till avtalsmodulen.
 • Avtal– Åtgärdat problem med inställningen “Nästa tillfälle” där avtalsperioden redan var genererad.
 • Avtal – Lagt till knapp för att generera uppdrag på fliken för uppdragsmallar.
 • Avtal – Lagt till en klona-knapp för genererade uppdrag på avtalskortet.
 • Avtal – Nytt enstaka uppdrag på avtal tar nu hänsyn till löpnummer.
 • Avtal – När man förnyar ett avtal så döps nu det gamla avtalet nu korrekt.
 • Avtal – Nu sorteras uppdragsmallarna på ett avtal korrekt.
 • Avtal – Extrafält visas nu korrekt om man valt in de i listan för avtal.
 • Material – Sökning i artiklar på materialkortet tog inte hänsyn till tecknet för understreck (_).
 • Kalender – Åtgärdat problem med att dra och släppa heldagsuppdrag mellan olika dagar.
 • Kalender – Systeminställningarna för kalender nollställs inte längre när man startade om desktop.
 • Kalender – Arkiverade användare syns inte längre i planeringskalendern.
 • Checklistor – Åtgärdat problem med att desktop ibland kunde krascha vid utskrift av checklistor.
 • Checklistor – Nu radbryts långa rubriker på kontrollpunkter korrekt.
 • Checklistor – Åtgärdat problem med att utskriften ibland radbryter mitt i fältet.
 • Bokningar – Åtgärdat problem med att bokningar ibland låg kvar trots att man plockat bort uppdraget.
 • Kortkommando– Åtgärdat problem med att personliga kortkommandon inte visade om tangentkombinationen var upptagen.
 • Prislistor– Åtgärdat problem med att prislistan ibland tömdes inne på tid- eller materialkortet.
 • Prislistor– Åtgärdat problem med att ibland inte kunde väljas in på tid- eller materialkortet.
 • Prislistor– Åtgärdat problem med att det inte gick att låsa prislistan om inköpspriset var 0.
 • Uppdrag – Nu går det att fylla på flera utförare på ett uppdrag med hjälp av tangentbordet.
 • Uppdrag – Snyggat till felmeddelandet om man matade in en får lång text på uppdragsspecifikation.
 • Uppdrag – Åtgärdat problem när ‘-tecknet användes i fältet för utförare.
 • Kloning av uppdrag – Om man låst nummerserier för uppdrag så klonas inte uppdragsnumret.
 • Epost – Finjusterat regeln för hur en giltig epost-adress ser ut.
 • Översättning – Uppdaterat så att översättningen på svenska är korrekt på diverse ställen.
 • Projekt – Nu kan man ta bort ett uppdrag direkt från projektkortet genom att högerklicka.
 • Projektrapport – Snabbat upp projektrapporten rejält.
 • Utskrift av länkade filer – Åtgärdat problem med att länkade filer togs bort vid utskrift.
 • Leverantörer – Nu kan man lägga till bifogade dokument på leverantörer.
 • Kund – Nu sorteras uppdragen inne på kundkortet korrekt om man väljer planeringsdatum.
 • Kund – Nu anges prislistan korrekt om man skapar ett uppdrag direkt från kundkortet.
 • Användare – Åtgärdat problem med att passiva användare inte gick att lägga in i en användargrupp.
 • Användare – Nu räknas antalet licenser korrekt om man arkiverar en mobil användare.
 • Dashboard – Åtgärdat felmeddelande som kunde uppstå vid viss sortering av widget uppdragslista.
 • Order – Nu loggas det korrekt om en order klarmarkeras.
 • Order – Nu sätts prislistan korrekt om man skapar ett uppdrag direkt från orderkortet
 • Objekt – Nu kan man redigera objekt om de inte har någon kategori.
 • Objekt – Nu sätts kunden och prislistan korrekt om man skapar ett uppdrag direkt från objektkortet.
 • Objekt – Inställningen för historikfliken sparade inte korrekt.
 • Objekt – Sökningen i objektträdet söker nu även i objekt som inte har några kunder kopplade till sig.
 • Objekt – Klipp och klistra av flera objekt fungerar nu i listvyn.
 • Mobila vyer – Parameternamn sparas nu kommer för mobila vyer.
 • Resurs – När man ändra i en resurspost så markeras den nu korrekt som ändrad och sparaknappen aktiveras.
 • Outlook – Åtgärdat problem med att förhandsgranskning visade telefon och epost korrekt men dessa fält kom inte med i Outlook-meddelandet.
 • Outlook – Förbättrat funktionen för att dra och släppa filer mellan Mobigo och Outlook.
 • Uppdragskalkyl – Tiden för att generera rapporten har förbättrats betydligt.
 • Uppdragskalkyl – Använder nu inställningarna för prissättning korrekt.
 • Extrafält – Åtgärdat problem med att desktop inte ville starta om ett extrafält inte kan beräknas.
 • Allmänt – Desktop ger tydligare felmeddelande om sökvägen till datakatalogen inte finns längre.
 • Allmänt – Nu kommer desktop ihåg storleken på fönster även om man valt att maximera.
 • Allmänt – Nu kan man dra och släppa en fil från Desktop till skrivbordet på datorn.

Mobigo Mobile

Buggfix
 • Uppdrag– Åtgärdat problem med att nya osparade uppdrag kunde dyka upp i uppdragslistan.

 Mobigo Core

Buggfix
 • SQL – Åtgärdat problem med att SQL server ibland tolkade extrafält av typen heltal och flyttal som strängar.