Mobigo 7.1.4

OBS! Denna uppgraderingen kräver att klient och server följer de nya systemkraven. Läs mer här: Systemkrav

För att få hjälp med denna uppgradering, vänligen ta kontakt med din Mobigopartner.
Vill man göra uppgraderingen själv, vänligen se Uppgraderingsinstruktioner

Tillgänglig: 2019-08-28

Från och med version 7.0.0 av Mobigo så är nya desktop standard vid installation. Buggfixar och nyheter som endast gäller gamla desktop kommer från och med nu att presenteras under specifik rubrik Gamla desktop.

Mobigo Desktop

Buggfixar
  • Språk– Nu är hela desktop översatt till danska.
  • Urvalsfrågor– Åtgärdat problem med att urvalsfrågor inte tog hänsyn till behörighet.
  • Objekt– Nu sätts kunden korrekt när man skapar nya objekt.
  • Rapport – Användarlista– Nu fungerar länken på mailadresser korrekt.
  • Avtal– Nu sorteras uppdrag genererade från avtal korrekt om man sorterar på planerat datum.
  • Datum– Åtgärdat problem som kunde uppstå om man använder norskt datum/tid-format.
  • Databas– Åtgärdat problem som innebar att databasen ibland kunde tolka telefonnummer som heltal.
  • Events– Nu anropas Object_OnXXXNew korrekt.

Mobigo Mobile

Buggfixar
  • Länkade dokument– Nu visas länkade dokument korrekt i mobilen.