Mobigo 7.1.1

OBS! Denna uppgraderingen kräver att klient och server följer de nya systemkraven. Läs mer här: Systemkrav

För att få hjälp med denna uppgradering, vänligen ta kontakt med din Mobigopartner.
Vill man göra uppgraderingen själv, vänligen se Uppgraderingsinstruktioner

Tillgänglig: 2019-06-19

Från och med version 7.0.0 av Mobigo så är nya desktop standard vid installation. Buggfixar och nyheter som endast gäller gamla desktop kommer från och med nu att presenteras under specifik rubrik Gamla desktop.

Mobigo Desktop

Buggfixar
  • Kalender– Nu sparas inställningen för hur många dagar man väljer att visa.
  • Kalender – Förbättrat hur uppdrag ritas upp i kalendern. Ibland kunde posterna inte visas
  • Uppdrag – Åtgärdat problem som uppstod vid kloning av uppdrag. Kunde även ibland visa sig vid skapade av nytt uppdrag.
  • Mobila vyer – Ny kan man skapa mobila vyer för artiklar.