Mobigo 7.1.0

OBS! Denna uppgraderingen kräver att klient och server följer de nya systemkraven. Läs mer här: Systemkrav

För att få hjälp med denna uppgradering, vänligen ta kontakt med din Mobigopartner.
Vill man göra uppgraderingen själv, vänligen se Uppgraderingsinstruktioner

Tillgänglig: 2019-06-04

Från och med version 7.0.0 av Mobigo så är nya desktop standard vid installation. Buggfixar och nyheter som endast gäller gamla desktop kommer från och med nu att presenteras under specifik rubrik Gamla desktop.

Mobigo Desktop

Nyheter
 • Översättning – Ny översättning på danska. Gäller till en början framförallt gamla desktop.
 • Prislistor– Nu går det att ange om en prislista är en påslagsprislista eller inte.
 • Excel – Nu kan man exportera rapporter som innehåller tabeller med data till Microsoft Excel.
 • Webbläsare – Uppdaterat versionen av den interna webbläsaren i Mobigo. Åtgärdar bland annat buggar som uppstod i rapportgeneratorn samt att vissa sub-processer ibland hängde kvar trots att man stängt ner Mobigo Desktop.
 • Mobigo Charting är nu en del av Mobigo Core och behöver inte aktiveras och uppdateras i Mobigo Setup.
Buggfixar
 • Avrundning– Nu går det inte att använda värdet 0 som avrundning på tider.
 • Användare – Nu visas extrafält på användare korrekt i användarlistan.
 • Uppdrag – Nu görs sökningen på projekt i endast icke arkiverade projekt. Nu sorteras även resultaten på projektdatum.
 • Uppdrag– Nu går snabbvalslistor för projekt att välja på uppdragskortet.
 • Material– Förbättrat och snabbat upp sökningen i materiallistan på uppdrag.
 • Extrafält – Åtgärdat problem med felmeddelande vid sortering av extrafält.
 • Extrafält – Nu fungerar sorteringen av extrafält av typen siffror korrekt i till exempel uppdragslistan.
 • Extrafält – Åtgärdat problem med att extrafält av typen heltal eller flyttal kunde visa värdet 0 trots att fältet var tomt.
 • Order – Korrigerat svensk översättning på orderstatus.
 • Kalender – Nu sparas filterinställningarna korrekt när man lämnar kalendermodulen.
 • Kalender – Finjusterat hur stor plats dagarna ta i kalendern.
 • Kalender – Finjusterat mellanrum mellan uppdrag i planeringskalendern.
 • Dokument – Nu sparas extrafält på dokument korrekt.
 • Karta – Nu fungerar det att skapa uppdrag från kartan.
 • Tider – Löst bugg som gjorde att man inte kunde öppna tidposter som inte tillhörde något uppdrag.
 • Inloggning – Nu får inloggningsfönstret korrekt fokus vid uppstart.
 • Inloggning – Åtgärdat felmeddelande som ibland kunde orsaka att användare inte kunde logga in i desktop.
 • Tider – Åtgärdat problem som uppstod med rapportering av tider av typen “start-stopp datum”
 • Detaljkort uppdrag – Åtgärdat problem med blanka detaljkort som även ibland kunde ge konstiga felmeddelanden.
 • Speciella dagar – Åtgärdat svensk översättning.
 • Avtal – Åtgärdat problem med sortering och översättning av uppdragsmallar som genererar uppdrag med villkorshantering på objekt.
 • Avtal – Ändrat text-formulering när man genererar uppdrag från avtal.
 • Avtal – Åtgärdat problem med att platsfältet inte följde med från uppdragsmallen när man genererade uppdrag.
 • Avtal –  Åtgärdat problem med datum på avtal kontra uppdragsmall.
 • Avtal – Åtgärdat problem med att om man ändrade pris på en materialrad som var kopplad till en prislista och därefter sparade posten, sparandes inte prisändringen.
 • Användare – Licenskontrollen för mobila användare i användarlistan fungerar nu bättre.
 • Import av textfil – Nu finns fältet för epost att välja för inläsning.
 • Objekt – Förhindrat att man kan skapa objektnivåer med samma namn.
 • Priser – Åtgärdat problem  med att låsa priset på en materialrad om man använder fältet för inköpspris.
 • Favoriter – Löst problem med att dubbelklicka på en checklista i sin favoritlista.
 • Material – Åtgärdat problem som orsakade krasch om man visade fria fält i materiallistan.
 • Kontaktperson på leverantör – Korrigerat svensk översättning.

Mobigo Mobile

Buggfix
 • Events – Åtgärdat problem som kunde uppstå om man kör Mobigo Mobile i DMZ och inte har tillgång till datakatalogen.
 • Sökning – Nu kan man söka på arkiverade uppdrag i funktionen för global sökning. Detta måste dock aktiveras som en funktion för bakåtkompatibilitet under valfria funktioner.

Desktop Client Setup

Buggfixar
 • Kopiering av filer– Åtgärdat problem som uppstod vid kopiering av filer. Speciellt när man har Visma LevFakt-modulen installerad.
 • Anpassad installation – Nu kan man välja att installera till “Program Files” igen.

 Mobigo Core

Nyheter
 • Taggart– Nu går det nya platsfältet att hämta med hjälp av Taggart.
 • Anpassade moduler – Åtgärdat problem som uppstod när utvecklande partners skulle debugga DesktopModules.
 • HTML-filter i rapporter – Nu fungerar äldre anpassade rapporter som innehåller filtering med hjälp av HTML.
 • CompatibilityChecker – Lagt till varningar för äldre events som inte fungerar i nya desktop.