Mobigo 7.0.3

OBS! Denna uppgraderingen kräver att klient och server följer de nya systemkraven. Läs mer här: Systemkrav

För att få hjälp med denna uppgradering, vänligen ta kontakt med din Mobigopartner.
Vill man göra uppgraderingen själv, vänligen se Uppgraderingsinstruktioner

Tillgänglig: 2019-05-07

Från och med version 7.0.0 av Mobigo så är nya desktop standard vid installation. Buggfixar och nyheter som endast gäller gamla desktop kommer från och med nu att presenteras under specifik rubrik Gamla desktop.

Mobigo Desktop

Buggfixar
 • Startbild – Krysset på startbilden stänger nu ner fönstret.
 • Allmänt – Åtgärdat problem som kunde uppstå bland annat vid uppstart om man valt att inte visa objektträdet i objektmodulen.
 • Allmänt – Åtgärdat problem att man inte kunde ladda fler poster om man öppnade en modul i separat fönster.
 • Allmänt – Tooltip visas nu efter en sekund istället för tre.
 • Licensnyckel – Nu kan man se vilka licenser man har på kontrollpanelen.
 • Uppdrag – Åtgärdat problem med att platsfältet inte syntes på den klassiska- eller översiktsversionen av uppdragskortet.
 • Passiva användare – Nu är det möjligt att rapportera tid och material på passiva användare.
 • Avtal – Fixat översättningsmiss på avtalswidget på dashboard.
 • Checklista – Åtgärdat översättningsmiss på checklisteutskriften.
 • Uppdrag – Åtgärdat problem med att växla vy på en användare.
 • Material – Åtgärdat problem med med att antalet på en materialrad inte sparades om man trycket på enter.
 • Material – Spara-knappen aktiverades inte om man bara ändrade antal på en materialrad.
 • Order – Åtgärdat problem att man inte kunde ange rabattsats på orderrader i kronor.
 • Kalender – Åtgärdat problem att kalendern ibland är helt tom trots att det borde synas poster.
 • Tidrapport – Åtgärdat problem att Månadsrapport (tidtyper) ibland visade för många decimaler.
 • Objekt – Åtgärdat problem med att det tog lång tid att arkivera många objekt på en gång.
 • Att göra – Åtgärdat problem med behörigheter på att-göror.

Mobigo Mobile

Buggfixar
 • Checklistor – Löst problem med flervalslistor.
 • Vägbeskrivning – Åtgärdat problem med vägbeskrivning om den inlagda platsen var inmatad med koordinater.
 • Körjournal – Nu visas körjournalposter med endast två decimaler.
 • Tidtagning – Ågärdat problem med avrundning vid start och stopp av klocka.

Autoserver

Buggfixar
 • Autoserver– Åtgärdat problem som innebar att autoservern ibland hade svårt identifiera vilken Mobigoanvändare som skulle användas för att köra jobben.