Mobigo 7.0.2

OBS! Denna uppgraderingen kräver att klient och server följer de nya systemkraven. Läs mer här: Systemkrav

För att få hjälp med denna uppgradering, vänligen ta kontakt med din Mobigopartner.
Vill man göra uppgraderingen själv, vänligen se Uppgraderingsinstruktioner

Tillgänglig: 2019-04-02

Från och med version 7.0.0 av Mobigo så är nya desktop standard vid installation. Buggfixar och nyheter som endast gäller gamla desktop kommer från och med nu att presenteras under specifik rubrik Gamla desktop.

Mobigo Desktop

Buggfixar
 • Licensnyckel – Nu finns information om licensen tillgänglig i kontrollpanelen.
 • Kalender – Åtgärdat problem som kunde uppstå när man bläddrade från kalenderfliken till en annan flik.
 • Kalender – Nu kan bara bokningsbara tidtyper bokas i framtiden.
 • Kalender – Nu flyttas påminnelsen korrekt om man flyttar ett uppdrag i kalendern.
 • Uppdrag – Sorteringen på utförare fungerar bättre.
 • Uppdrag – Nu loggas det när man lägger till tider och material på uppdrag.
 • Uppdrag – Status uppdateras nu korrekt när man plockar bort en utförare.
 • Utskrift – Nu fungerar liggande förhandsgranskning.
 • Cheklistor – Nu fungerar villkor på checklistors metadata korrekt.
 • Objekt – Nu uppdateras trädvyn och hoppar till rätt kund om man väljer “Gå till” på ett objekt.
 • Skapa PDF – Nu får man ett felmeddelande om man försöker göra en PDF av en fil som inte går att göra PDF av.
 • Mål och nyckeltal – Nu fungerar graferna av mål och nyckeltal bättre.
 • Användarlista – Nu filtreras listan med användarstatus korrekt .
 • Outlook – Nu fungerar dra-och-släpp från Outlook korrekt.
 • Favoriter – Nu fungerar det korrekt om man plockar bort objekt i sin favoritlista.
 • Favoriter – Nu sparas favoritlistan korrekt.
 • Fältnamn – Åtgärdat problem med att “Skapad av” och “Registrerat av” användes okonsekvent.

Mobigo Mobile

Buggfixar
 • Att-Göra – Nu sorteras att-göror korrekt.
 • Att-Göra – Nu kan man inte klarmarkera inne på en att-göra om man inte har behörighet.
 • Checklista – Åtgärdat problem som uppstod om man hade egna alternativ för status.
 • Priser – Nu har tider som inte tillhör något uppdrag rutan för “fakturerbar” urbockad som standard.
 • Priser – Nu summeras priset endast med de artiklar som syns i den mobila vyn.
 • Resurstid – Nu töms mätarvärden om man rensar resursen.
 • Geolokalisering – Vägbeskrivningen använder nu i första hand inställningar för geolokalisering av uppdrag.
 • Snabbval– Åtgärdat problem med fält som inte har några snabbval ändå visade en pil för att indikera att det fanns.
 • Behörigheter– Åtgärdat problem som ibland kunde uppstå med att redigera tider på arkiverade uppdrag via tidrapporten.
 • Uppdrag– Nu kan man inte se arkiverade uppdrag i sökresultaten.
 • Uppdrag– Nu kan man inte tömma vilket uppdrag en tidpost tillhör.
 • Dokument– Eftersom inte Mobigo Mobile stödjer redigerbara dokument så kan man nu inte se dessa i sin dokumentlista.
 • Allmänt– Nu kan man installera Mobigo Mobile i en underkatalog på webbservern.
 • Allmänt– Åtgärdat översättningar på diverse ställen.

Mobigo Setup

Buggfixar
 • Mobigo M– Åtgärdat problem som innebar att man inte kunde starta Mobigo Setup om man ändrat lösenord på databasanvändaren.

Mobigo Core

Buggfixar
 • Settings– Åtgårdat problem med att Id för settings ibland ökades utan anledning.