Mobigo 7.0.1

OBS! Denna uppgraderingen kräver att klient och server följer de nya systemkraven. Läs mer här: Systemkrav

För att få hjälp med denna uppgradering, vänligen ta kontakt med din Mobigopartner.
Vill man göra uppgraderingen själv, vänligen se Uppgraderingsinstruktioner

Tillgänglig: 2019-03-26

Från och med version 7.0.0 av Mobigo så är nya desktop standard vid installation. Buggfixar och nyheter som endast gäller gamla desktop kommer från och med nu att presenteras under specifik rubrik Gamla desktop.

Mobigo Desktop

Nyheter
 • Systemcheck– Lagt till en systemcheck som kollar så att tblNextId stämmer.
 • Systemcheck– Lagt till en systemcheck som hittar tider som har en ogiltig ägare.
Buggfixar
 • Tidtyper – Åtgärdat problem priser på tidtyper som ibland inte sparades korrekt.
 • Tidtyper – Lagt till översättning till svenska vid radering av tidtyper.
 • Dashboard – Åtgärdat problem med att uppdatera dashboard med hjälp av tryck på F5.
 • Uppdrag – Åtgärdat problem med sortering av tider på uppdragskortet.
 • Uppdrag – Åtgärdat problem med märkliga hopp mellan olika tider som kunde uppstår om man stegade tid med tangentbordet.
 • Uppdrag, skapa PDF – Åtgärdat problem som uppstod om man skapade PDF av ett uppdrag som innehåller filer som inte stödjer att blir PDF.
 • Material – Åtgärdat problem med att man under vissa omständigheter inte kunde ändra artikelnummer.
 • Kalender – Åtgärdat problem med att inställningar för kalender inte sparade om man kör kalendern i fristående fönster.
 • Kalender – Åtgärdat problem med att skapa tider genom att dra nedifrån och upp.
 • Kalender – Nu sparas datum korrekt när man ändrar i kalendervyn.
 • Kalender – Åtgärdat problem med att tider ibland låg över flera dagar trots att bara ett datum var inlagt.
 • Widget Karta – Åtgärdat att om man tog bort widgeten karta från en vy så togs den bort även från kalendern.
 • Widget Favoriter – Åtgärdat att hela widgeten togs istället för posten man markerat när man högerklickade och valde “Ta bort”.
 • Loggning – Löst problem med loggning för webbläsarkomponenten.
 • Extrafält– Extrafält av typen “Välj-Dokument” fungerar nu korrekt om man klickar på länken för ett inlagt dokument.
 • Kortkommandon– Nu går det inte att skapa ogiltiga kortkommandon.
 • Prislistor– Förtydligat hur man rensar priser i en viss prislista.
 • Fält för epost – Nu kontrolleras så att man matat in en giltig epost-adress.
 • Meddelanden – Nu kan man se samtliga mottagare av ett meddelande även om listan är lång.
 • Avtal– Utökat fältet för frekvens på en uppdragsmall så man kan mata in fler datum.

Mobigo Mobile

Buggfixar
 • Tidtyper – Åtgärdat problem med standartidtyper när man registerar tid.
 • Tidtyper – Åtgärdat problem med att arkiverade tidtyper under vissa omständigheter kunde välja ändå.

Mobigo Setup

Buggfixar
 • Databas– Åtgärdat problem som innebar att man inte kunde starta Mobigo Setup om man ändrat lösenord på databasanvändaren.

Mobigo Core

Buggfixar
 • Settings– Åtgårdat problem med att Id för settings ibland ökades utan anledning.