Mobigo 7.0.0

OBS! Denna uppgraderingen kräver att klient och server följer de nya systemkraven. Läs mer här: Systemkrav

För att få hjälp med denna uppgradering, vänligen ta kontakt med din Mobigopartner.
Vill man göra uppgraderingen själv, vänligen se Uppgraderingsinstruktioner

Tillgänglig: 2019-03-19

Från och med version 7.0.0 av Mobigo så är nya desktop standard vid installation. Buggfixar och nyheter som endast gäller gamla desktop kommer från och med nu att presenteras under specifik rubrik Gamla desktop.

Mobigo Desktop

Nyheter
 • Allmänt – Förbättringar med avseende på prestanda.
 • Allmänt – Förbättringar avseende på minnesanvändning.
 • Karta – Förbättrad funktion för geolokalisering.
 • Karta – Samtliga relevanta typer i Mobigo (ex. uppdrag, kund eller objekt) har nu ett platsfält som kan användas för geolokalisering.
 • Utskrift – Nu kan man välja flera dokument av samma typ för utskrift.
 • Desktop – Nya desktop är standard vid installation. Gamla desktop finns som komponent att aktivera i Mobigo Setup. Gamla installationer av gamla desktop fungerar fortfarande.
 • Desktop – Det finns numera ett plats-fält som kan användas för att geopositionera till exempel uppdrag, kund eller objekt
 • Uppdrag – Nu kan man filtera uppdrag på de olika objekten som är inlagda på uppdraget.
 • Uppdrag – Nu kan man dra och släppa användare på ett uppdrag för att sätta de som utförare.
 • Uppdrag – Lagt till summering av totalt fakturerat belopp på uppdrag.
 • Uppdragsmallar – Lagt till summering av totalt fakturerat belopp på uppdragsmallar.
 • Avtal – Nu kan man se hur långt fram ett avtal är genererat. Synd i rubrikraden för ett avtal.
 • Kunder – Nu kan man under fliken uppdrag på kunder se vila uppdrag som finns inlagda.
 • Kunder – Nu kan man dra och släppa kontaktpersoner mellan olika kund-kort.
 • Kalender – Nu finns det en liggande planeringskalender
 • Artiklar/Material – Nu kan dra och släppa en artikel för att skapa en materialrad på ett uppdrag
 • Artiklar – Nu har artikelkortet en flik för historik
 • Fjärrsupport – Nu kan man starta fjärrsupport från Desktop.
Buggfixar
 • Allmänt – Åtgärdat problem med att detaljkort ibland var helt vita.
 • Allmänt – Förbättringar i det mörka färgtemat.
 • Allmänt – Åtgärdat problem med att Mobigo ibland kund krascha omotiverat vid borttagning av poster.
 • Filter – Filterfunktionen är nu mer konsekvent genom alla moduler.
 • Utskrift – Åtgårdat problem med utskrift till skrivare som är kopplade till en printserver.
 • Utskrift – Åtgårdat problem med att standardskrivaren var blank i listan över tillgängliga skrivare.
 • Dashboard – Nu går det att ändra storleken på en dashboard i efterhand.
 • Behörighet – Åtgärdat problem med att skapa behörighetsprofiler.
 • Checklista – Åtgärdat problem med utskrift som kunde uppstå när ett objekt bytt nummer.
 • Förhandsgranska – Förhandsgranskningen tar nu hänsyn till rapportbehörighet.
 • Karta – Nu visas det egna företagets hemstad som standard om inte något är geopositionerat på kartan.
 • Meddelande – Fixat problem med att Desktop öppnade upp nya meddelande om man lät fönstret ligga kvar.
 • Meddelande – Nu är “Visa meddelandefönster” satt som standard när man får nytt meddelande.
 • Meddelande – Passiva användare visas nu inte i listan för mottagare.
 • Meddelande – Funktion för “Visa alla meddelanden” fungerar nu korrekt.
 • Språk – Åtgärdat diverse problem med översättning.
 • Teman – Åtgärdat problem som orsakade krasch om man raderade ett personligt tema.
 • Rapporter – Åtgärdat problem knapptryckning på F5 inte uppdaterade rapporter.
 • Uppdrag – Nu har indikatorn för uppdragsstatus i listan delad färg om det gäller ett fleranvändaruppdrag.
 • Uppdrag – Uppdragssammanställningen visade felaktig information om inköpspris hade decimaler.
 • Uppdrag – Åtgärdat problem med att man inte kunde högerklicka på uppdrag och sätta status.
 • Uppdrag – Åtgärdat problem med att fel användare fick statusförändring vid fleranvändaruppdrag.
 • Uppdrag – Lagt till så att uppdrag som arkiveras nu loggas korrekt.
 • Uppdrag – Löst problem med att flera uppdrag ibland kunde öppnas vid dubbelklick i uppdragslistan.
 • Uppdrag – Mobigo tar nu hänsyn till obligatoriska fält vid arkivering av uppdrag.
 • Material – Nu går det att ändra enhet på material.
 • Material – Nu går det att ändra enhet på material som saknar artikel.
 • Material – Åtgärdat problem med att prislistan försvann under vissa omständigheter.
 • Checklistor – Åtgärdat problem med att checklistor ibland visade felaktig data jämfört med till exempel Mobigo Mobile.
 • Utskrift – Åtgärdat problem rapporter ibland skrev ut tomma sidor.
 • Kalender – Åtgärdat problem med att kalendern ibland inte laddas korrekt när man bläddrar mellan olika veckor.
 • Kalender – Diverse förbättringar i användargränssnittet.
 • Kalender – Åtgärdat problem med att användare dök upp som dubbletter i filtret.
 • Kalender – Nu visas alla heldagsuppdrag längst upp i kalendern.
 • Kalender – Nu sätt utförare konsekvent till den som är inloggad om man skapar uppdrag inne från kalendern.
 • Kalender – Nu fungerar funktionen “Gå till idag” korrekt.
 • Kalender – Speciella dagar visas nu i kalendern.
 • Kalender – Gamla kundanpassningar av kalendern med avseende på vad som visas på ett uppdrag fungerar nu korrekt i nya desktop.
 • Kalender – Åtgärdat problem med att arkiverade uppdrag ibland kunde visas som “Planerat”.
 • Kalender – Nu sparar kalendern ditt senaste urval korrekt när du lämnar modulen.
 • Kunder – Nu finns historiken på en kund även på det klassiska kund-kortet.
 • Projekt – Nu kan man skapa projektmallar.
 • Projekt – Projekt får nu ett korrekt datum när man skapar ett nytt.
 • Kontaktperson – Åtgärdat problem med att arkivera en kontaktperson.
 • Extrafält – Åtgärdat problem med att visa extrafält av typen “Välj->Leverantör”.
 • Extrafält – Åtgärdat datumvisning för extrafält ibland blev felaktig.
 • Extrafält – Åtgärdat problem med extrafält av typen “Telefon”.
 • Extrafält – Nu visas beskrivning av ett extrafält om man hovrar över fältet med musen.
 • Extrafält – Lagt till en varning om dataförlust vid radering av extrafältsdefinitioner.
 • Mål och nyckeltal – Åtgärdat att problemet med att mål och nyckeltal ibland inte visades.
 • Uppdragswidget – Nu uppdateras uppdragswidgeten automatiskt när något förändrats.
 • Taggar – Ågårdat problem med att vissa taggar som till exempel inte fungerade.
 • Automatiska modulanrop – Åtgärdat problem med att äldre verktyg inte gick att lägga in som automatiska anrop i Mobigo Autoserver.
 • Objekt – Åtgärdat problem med att ny kund inte sattes vid flytt av objekt mellan olika kunder.
 • Objekt – Lagt till en varning om man väljer att radera objekt.
 • Objekt – Nu uppdateras objektträdet korrekt vid klipp och klistra.
 • Projekt – Åtgärdat problem med att man inte kund koppla bort ett uppdrag från ett projekt via uppdragskortet.
 • Urvalsfrågor – Behörigheten på urvalsfrågor fungerar nu korrekt.
 • Snabbvalslistor – Åtgärdat problem med att skapa snabbbvalslistor.
 • Att Göra – Värdet för “När ett uppdrag får status” sparas nu korrekt.
 • Prislistor – Tagit bort möjligheten att ändra nummer på en prislista.
 • NU-sidan – Tagit bort gamla plugin som inte fungerar längre.
 • Användare – Löst problem med att första tangenttryckningen ibland inte registrerades när man byter lösenord.

Mobigo Mobile

Buggfixar
 • Behörigheter – Åtgärdat problem med att man under vissa omständigheter kunde skapa uppdrag trots att man inte hade behörigheter.
 • Obligatoriska fält – Löst problem med obligatoriska fält och klarmarkering vid fleranvändaruppdrag.
 • Start/Stopp av klocka – Åtgärdat problem med märklig meddelande vid återställning av klockan
 • Checklista – Åtgärdat problem med att tömma en värde i en checklistpunkt.

Mobigo Setup

Nyheter
 • Installation av SQL Server från Mobigo Setup installerar nu en nyare version av SQL Express.
 • Nya desktop är nu standard vid installation med hjälp av Desktop Client Setup.
 • Mobigo Setup varnar nu om man inte rekativerat viktiga komponenter vid uppdateringar, så som till exempel Mobigo Autoserver.

Mobigo Core

Nyheter
 • Implementerat nya funktioner i ApplicationUI: GetActiveViewTableId(), ShowForm() samt GetCurEditItem()
 • Ny version av Newtonsoft.Json-komponenten i Mobigo Core
 • Ny version av PDF-komponenten i Mobigo Core
Buggfixar
 • Events – Task_OnBeforeNew kan nu modifiera fälten CustomA1, CustomA2, CustomA3 plus åtgärdstexten och intern noteringen.