Mobigo 6.5.0

OBS! Denna uppgraderingen kräver att klient och server följer de nya systemkraven. Läs mer här: Systemkrav

För att få hjälp med denna uppgradering, vänligen ta kontakt med din Mobigopartner.
Vill man göra uppgraderingen själv, vänligen se Uppgraderingsinstruktioner
Läs även de specifika instruktioner som gäller för denna release Uppdatera till Mobigo 6.0

Tillgänglig: 2018-09-05

Mobigo Desktop

Buggfixar
 • Checklistor – Åtgärdat problem med “serier i serier” inte hanterade på rätt sätt i gamla desktop.
 • Checklistor – Åtgärdat problem med att desktop ignorerade tvingade fält vid klarmarkering av checklista.
 • Objekt – Åtgärdat problem med att trädvyn för objekt inte tog hänsyn till inställningen “Visa arkiverade kunder/objekt” på rätt sätt.
 • NU-plugin Mobigo Mobile – Åtgärdat problem som kunde uppstå om man använde ett annat än svenskt datumformat.
 • Skicka till – Förtydligat felmeddelande som visades om Outlook inte var korrekt installerat eller konfigurerat på klientdatorn.
 • Prioritet – Åtgärdat problem som uppstod om man ändrade ordning på prioritet i systeminställningar. Möjligheten att ändra ordningen är nu bortplockad

Mobigo Mobile

Buggfixar
 • Snabbval – Åtgärdat problem med att snabbval ersatte befintligt text istället för att lägga till.
 • Loggning – Åtgärdat problem med överflöd av loggposter om spec_list i loggtabellen.

Mobigo Setup

Nyheter
 • Databasscript – Lagt till hantering av uppgraderingsscript som kan ta lång tid vid uppdatering av Mobigo. Nu framgår det tydligt att Setupen arbetar
Buggfixar
 • Autoserver – Åtgärdat problem som kunde uppstå vid uppdatering av Autoserver.
 • Datakatalog – Åtgärdat problem som kunde uppstå om Mobigos datakatalog var monterad som en direkt enhet utan underkataloger.

Mobigo Core

Nyheter
 • Extrafält – Extrafält (User properties) hanteras nu som så kallade Items, dvs likt till exemepel uppdrag, kunder och artiklar. Denna förändring har krävt ändringar i tabellen tblExtraFieldData där en Id kolumn lagts till. Detta kan påverka befintliga anpassningar som använder sig av denna tabell.
 • Timeout – Lagt till inställning för att ändra timeout-värdet mellan Mobigo och databas. Kontakta parter eller Erisma support för mer information.
Buggfixar
 • Events – Åtgärdat problem med att eventet Material_OnBeforeNew() laddade inte User-objektet korrekt i Mobigo Mobile.