Mobigo 6.4.0

OBS! Denna uppgraderingen kräver att klient och server följer de nya systemkraven. Läs mer här: Systemkrav

För att få hjälp med denna uppgradering, vänligen ta kontakt med din Mobigopartner.
Vill man göra uppgraderingen själv, vänligen se Uppgraderingsinstruktioner
Läs även de specifika instruktioner som gäller för denna release Uppdatera till Mobigo 6.0

Tillgänglig: 2018-05-09

Mobigo Desktop

Nyheter
 • Avtal – Lagt till så att man kan visa nästa att-göra i avtalslistan.
Buggfixar
 • Prislistor – Åtgärdat problem med prislistor som hade 0% påslag.
 • Checklistor – Åtgärdat problem när man sparade kontrollpunkter med obligatoriska värden.
 • Checklistor – Åtgärdat problem som gjorde att Mobigo kraschade när man skulle radera ett checklisteformat.
 • Påminnelser – Åtgärdat problem med kryptisk text i påminnelser.
 • Snabbvalslistor – Åtgärdat problem med snabbvalslistor kopplade till noteringsfält på en checklista.
 • Kunder – Lagt till så att man inte kan skapa kundnamn med radbrytningar.
 • Objektimport – Vid uppdatering av befintligt objekt via textfilsimport bryts nu inte kopplingen mellan mot överliggande objekt.
 • Material – Åtgärdat problem som visade felmeddelande om att priset hade fel format trots att det var rätt.
 • Uppdrag – Åtgärdat inkonsekvent längd på objektnamn mellan uppdrag och objekt.

Mobigo Autoserver

Nyheter
 • Loggning – Lagt till extra loggning för att förenkla felsökning.

Mobigo Core

Nyheter
 • Kunder – Ny intern funktion för att hantera arkivering av kunder via vår koppling till Visma Administration.
Buggfixar
 • Taggar – Taggen Task.EndDay returnerar nu inte klockslag.
 • Events – Åtgärdat problem med att DocType inte laddades korrekt i Checklist_OnBeforeNew() för Mobigo Mobile.