Mobigo 6.2.2

OBS! Denna uppgraderingen kräver att klient och server följer de nya systemkraven. Läs mer här: Systemkrav

För att få hjälp med denna uppgradering, vänligen ta kontakt med konsult hos Erisma.
Vill man göra uppgraderingen själv, vänligen se Uppgraderingsinstruktioner
Läs även de specifika instruktioner som gäller för denna release Uppdatera till Mobigo 6.0

Tillgänglig: 2017-10-11

Mobigo Desktop

Buggfixar
  • Kontroll av systemkrav– Åtgärdat problem med att Mobigo Desktop visade felmeddelande om att Microsoft Visual C++ Redistributable inte var installerad trots att den var det.

Mobigo Mobile

Buggfixar
  • Skapa uppdrag– Åtgärdat problem med att skapa uppdrag direkt från objekt.
  • Checklistor – Åtgärdat problem med att Mobigo hoppade fel antal steg tillbaka om man skapar objekt direkt från kontrollpunkter i lista.
  • Checklistor – Åtgärdat problem med att spara-knappen för en specifik kontrollpunkt inte fungerade.

Mobigo Core

Buggfixar
  • Application.SaveReportToPdf– Om Application.SaveReportToPdf anropades från VB-script så var sökvägen till rapportmallen skifteslägeskänslig.