Mobigo 6.2.0

OBS! Denna uppgraderingen kräver att klient och server följer de nya systemkraven. Läs mer här: Systemkrav

För att få hjälp med denna uppgradering, vänligen ta kontakt med konsult hos Erisma.
Vill man göra uppgraderingen själv, vänligen se Uppgraderingsinstruktioner
Läs även de specifika instruktioner som gäller för denna release Uppdatera till Mobigo 6.0

Tillgänglig: 2017-06-27

Mobigo Desktop

Nyheter
 • Systemloggen – Lagt till filtrering och fritextsökning i Mobigos systemlogg.
 • Projektrapporten – Åtgärdat buggar samt skrivit om rapporten som extension.
 • Extrafält på uppdragmallar – Om det finns ett extrafält på uppdragsmall med samma namn och typ som ett extrafält på uppdrag, så kopieras värdet från uppdragsmallens extrafält till uppdragets extrafält vid avtalsgenerering.
Buggfixar
 • Språk – Åtgärdat problem med att byta språk i Mobigo Desktop.
 • Körjournal – Åtgärdat problem att ingen standardmall var vald vid utskrift av körjournalposter.
 • Extrafält – Åtgärdat problem långa texter i extrafält av typen text.
 • Prislista – Åtgärdat problem som uppstod i utskriften av prislistor om man hade datorn inställd på norskt valutaformat.
 • Priser på material – Åtgärdat problem med att priset på en artikel ibland inte uppdaterades om man valde bort prislistan.
 • Dokument – Åtgärdat problem med sökning i dokumentfliken som ibland kunde ge felmeddelande om timeout.
 • Larmsignaler – Åtgärdat problem som gjorde att Mobigo kraschade om man tryckte på avbryt-knappen när man skapat en ny larmsignal.
 • Checklisteformat – Åtgärdat problem som kunde orsaka en korrupt kontrollpunkt i lista.
 • Att göra – Åtgärdat problem med påminnelser på en “att göra” trots att den var klarmarkerad.

Mobigo Mobile

Buggfixar
 • Checklistor – Åtgärdat problem med streckkoder som inte fungerade korrekt i checklistor.
 • Behörighet – Förtydligat behörigheten för att radera uppdrag mellan Desktop och Mobile.
 • Sök – Löst problem med att det inte gick att ladda fler sökresultat.
 • Material – Löst problem med att alla materialrader inte visades om man hade många material samt aktiverat att bara visa sina egna.
 • Prislistor – Löst problem med att prislistan inte följde med om man bytte kund och/eller objekt på ett uppdrag.
 • Tider – Löst en bugg med avseende på avrundning av tider.

Exchange-modulen

Nyheter
 • Allmänt – Nu finns möjligheten att själv välja hur många dagar framåt och bakåt man vill synka.
 • Allmänt – Lagt till möjligheten att tvinga fram en synkning av alla uppdrag.
 • Allmänt – Lagt till möjligheten att synka ut även arkiverade uppdrag.
 • Allmänt – Lagt till möjligheten att välja om uppdragen även ska synkas ut till uppdragets ansvariges kalender.
 • Allmänt – Nu kan man filtrera vilka uppdrag som ska synkas ut med hjälp av urvalsfrågor på tider och uppdrag.
 • Felmeddelande – Förtydligat vissa felmeddelande som kunde returneras av Exchange-servern.
Buggfixar
 • Uppdrag – Tidsbokning av uppdrag synkas nu korrekt med start- och sluttid.
 • Användare – Löst bugg som gjorde att arkiverade användare visades i listan.

Mobigo Core

Buggfixar
 • Events – Åtgärdat problem med att OrdArt_OnSelectArticle gav fel värde för artikel.
 • Stores – Åtgärdat problem med Stores.CustomerContact.CreateNew() inte tog rätt Id från customerobjektet.
 • Stores – Åtgärdat problem med Stores.SupplierContact.CreateNew() inte tog rätt Id från supplierobjektet.