Mobigo 6.0.0

OBS! Denna uppgraderingen kräver att klient och server följer de nya systemkraven. Läs mer här: Systemkrav

För att få hjälp med denna uppgradering, vänligen ta kontakt med konsult hos Erisma.
Vill man göra uppgraderingen själv, vänligen se Uppgraderingsinstruktioner
Läs även de specifika instruktioner som gäller för denna release Uppdatera till Mobigo 6.0

Tillgänglig: 2017-03-02

Nyheter
 • Ny .Net-version – Stöd för .Net 4.6
 • Ny Desktop Client Setup – Bland annat med möjlighet att installera utan administratörsrättigheter
 • Ett helt nytt ramverk för att skapa Programtillägg
 • Uppdaterat de finska översättningsfilerna
 • Behörighet – Behörigheterna för tidsfliken är nu separerade mellan Desktop och Mobile.
 • Behörighet – Möjlighet att styra behörighet på objekt med hjälp av extrafält istället för kategori.
 • Lösenord – Nytt sätt för att kryptera och salta lösenord i Mobigos databas med hjälp av Blowfish-algoritmen.
 • Versionshistorik – Versionshistoriken för Mobigo Mobile visas inte längre efter uppgradering.
 • Visning av tillgängliga uppdateringar – Tagit bort funktionen som visade tillgängliga uppdateringar på NU-sidan. Nu visas detta endast i Mobigo Setup
 • Mobigo Setup – Förloppsindikator visas nu när Mobigo Setup kommunicerar med licensservern.
 • Exchangemodulen – Ingår nu i grundpaketet.
Buggfixar
 • Förbättrad felhantering – Mobigo visar felmeddelande istället för att krascha
 • Arkivering av bilder – Åtgärdat fel när man försökte arkivera bilder med versaler i filändelsen.
 • Arkivering av PDF-dokument – Åtgärdat fel när man försökte arkivera dokument av typen PDF.
 • Förhandsvisning av bilder – Åtgärdat fel om filändelse på bild var .jpeg.
 • Utskrift av checklistor – Löst problem med utskrift av bilder med versaler i filändelsen.
 • Checklista – Kontrollpunkter i lista – * saknades som alternativ för villkor på en kontrollpunkt.
 • Checklista – Åtgärdat problem med att sätta en checklistepunkt som “Ej tillämpbar”.
 • Checklista – Åtgärdat problem med att fält av typen “Mätvärde” inte visades korrekt i Mobigo Desktop.
 • Checklista – Åtgärdat felmeddelande “Object required: ‘oColumn” som ibland uppstod vid utskrift av checklistor.
 • Mobigo Setup – Löst problem med att licensförändringar ibland inte sparades korrekt.
 • Mobigo Setup – Löst problem som uppstod när sökvägen till Mobigos datakatalog innehöll bindestreck.
 • Påminnelser – Åtgärdat problem med att påminnelser ibland kom vid fel tidpunkt.
 • Påminnelser – Åtgärdat problem med att påminnelser kom till personer trots att de inte var registrerade som utförare på uppdrag.
 • Påminnelser – Åtgärdat problem med att påminnelser ibland kom vid fel tidpunkt.
 • Tider – Åtgärdat fel som uppstod när en påminnelse låg kvar på en användare som blivit borttagen.
 • Att göra – Vid vissa tillfällen kunde nästa “Att göra” visa fel tillhörighet. Detta är nu åtgärdat.
 • Att göra – Om man flyttade fram datumet på en “Att göra” så följde påminnelsen inte med. Detta är nu åtgärdat.
 • Att göra – Åtgärdat så att man kan skapa “Att göra” direkt från NU-pluginet.
 • Utskrifter – Löst problem med att skiva ut uppdrag om de innehåller många bifogade bilder.
 • Extrafält – Löst problem med att ångra val på ett fält av typen “Välj artikel”.
 • Extrafält – Löst problem med fält av typen “Välj kund”.
 • Avtal – Löst problem med att avtalsgenereringen stannade om man ändrat i ett uppdrags löpnummer.
 • Mobigo Setup – Om man körde en ny version av Mobigo Setup i en väldigt gammal Mobigoinstallation så kraschade Mobigo Setup. Detta är åtgärdat nu.
 • Mobigo Setup – Problem åtgärdat för installation av Mobigo på datorer med icke-svenskt datumformat.
 • Mobigo Setup – Nu kan man inte installera Mobigo Desktop i Mobigos datakatalog.
 • Projektrapport – Löst problem med att fältet “Projekt” inte visades korrekt om man inte hade projektmodulen installerad.

Mobigo Mobile

Nyheter
 • Återställning – Nu kan man återställa Mobigo Mobile genom att klicka på en länk under inställningar istället för att lägga till /reset i adressfältet.
 • Checklistor – Nu fungerar snabbvalslistor i checklistor även när man är offline.
Buggfixar
 • IIS – Ågärdat bugg som ställde till det om man körde Mobigo Mobile som en subsajt till standardsajten.
 • Scrolling i listor – Ågärdat att listor ibland kunde haka upp sig om man scrollade snabbt.
 • Villkor i checklistor – Löst problem med villkor vid visning av checklistsektioner.
 • Snabbvalslistor – Löst problem med taggar som fick fel värde i offlineläge.
 • Signatur – Åtgärdat problemet med att signaturen på ett uppdrag kunde försvinna när man roterade på sin mobila enhet.
 • Checklistor – Lagt till sortering i bokstavsordning när man skapar checklistor på uppdrag.
 • Checklistor – Åtgärdat problem med att man ibland inte kunde tömma ett fält av typen listval.
 • Checklistor – Gjort hanteringen av bifogade bilder/filer smidigare när det gäller kontrollpunkter i lista.
 • Checklistor – Mobigo Mobile tar nu hänsyn till ordningen av rubriker om man använder kontrollpunkter i lista.
 • Checklistor – Löst problem med fälttypen kryssruta om namnet innehöll ett mellanslag på slutet.
 • Start/Stop av klockan – Åtgärdat problem med att start/stop av klocka inte tog hänsyn till om en tidstyp var fakturerbar eller inte.
 • Material – Gjort inmatningsrutorna större när man redigerar artikelnummer och benämning på uppdrag.
 • Material – Åtgärdat problem med att enheter på material i ovanliga fall kunde bli felaktiga.
 • Sökning – Åtgärdat problem som uppstod när man gjorde två sökningar direkt efter varandra.
 • Uppdrag – Löst bugg som gjorde att objekten på ett uppdrag visades med en tom rad ovanför namnet.
 • Tider – Ågärdat ett sällsynt problem som orsakade att tidrader skapades utan stoptid.
 • Veckovy – Ågärdat problem med att tider visades fel om man valde en vecka som sträckte sig över ett årskifte.
 • Textinmatning – Gjort inmatningsrutor för text större.
 • Mobila vyer – Åtgärdat problem med namn- och rättighetsändringar på mobila vyer.
 • Mobila vyer – Fixat problem som uppstod om man tog bort en befintlig mobil vy.