Mobigo 5.1.0

OBS! Denna uppgraderingen kräver att servern följer de nya systemkraven. Läs mer här: Systemkrav

För att få hjälp med denna uppgradering, vänligen ta kontakt med konsult hos Erisma.
Vill man göra uppgraderingen själv, vänligen se Uppgraderingsinstruktioner
Läs även de specifika instruktioner som gäller för denna release Uppdatera till Mobigo 5.0

Tillgänglig: 2015-10-06

Nyheter
 • Taggar – Ny tagg “EndDay” för slutdatum. T ex ““, , (tider), .
 • Visa-menyn – Funktion för att spara val gjorda i Visa-menyn på flikarna Avtal, Artiklar, Kunder, Leverantörer och Objekt.
 • Artiklar – Funktion för att se historik på en artikel.
 • Avtal – När man kopierar ett avtal följer nu dokument med.
 • EDI – Events triggas nu vid inläsning av material.
Buggfixar
 • Dokument – Går nu endast trycka på arkivera om ett dokument är valt.
 • Uppdragsmall – Skapar man ett uppdrag via en uppdragsmall följer nu projekt och objekt med korrekt.
 • Körjournal – Korrigering av problem med radering av tidposter kopplade till körjournalshändelser.
 • Fria fält – Går nu nollställa val i de fria fälten även om man har sparat uppdraget.
 • Objekt – Sammanställningen räknar nu inte med arkiverade objekt.
 • Rapporter – Korrigerat att knappar inte överlappar varandra.
 • Fria fält – Gränssnittet stödjer nu upp till 100 tecken fälten.
 • Avtal – Förnya avtal stödjer nu skottår.
 • Snabbvalslistor – &-tecken visas nu korrekt.
 • Skicka till – Går nu att bifoga flera dokument med samma namn.
 • Dokument – Korrigering av problem med att klarmarkera uppdrag med många dokument.